Onze diensten

Netwerken

Het leggen van (figuurlijke) netwerken en het onderhouden van contacten.

Database

Overzicht van onderzoek op het gebied van medezeggenschap.

Onderzoek

Adviezeren over medezeggenschap met als doel het stimuleren van onderzoek.

Actueel

Het laatste nieuws

Onderzoekersmeeting 2017

Tags : 

De bijeenkomst van onderzoekers, masterstudenten en hun begeleiders is voor 2017 gepland op woensdag 29 maart ‘s middags in Woerden. De onderzoekersmeeting is bedoeld als netwerkbijeenkomst van onderzoekers uit verschillende disciplines en instituten om kennis te nemen van elkaars werk en ideeën. Het gaat om een vrije gedachtewisseling zonder publiciteit naar buiten. Nadere mededelingen volgen.

Read More

Verslag jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap

Tags : 

Maandag 9 januari heeft het jaarcongres 2017 van de SOMz plaatsgevonden in een volle Senaatszaal in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht. Wetenschap en de praktijk van de medezeggenschap spelen zich af in verschillende werelden. Het kost enige moeite, maar met inschakeling van deskundige intermediairs zoals trainers, adviseurs en juristen hebben wetenschap en de

Read More

Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap

Tags : 

Datum:   maandag 9 januari 2017 Plaats:    Universiteit Utrecht, locatie Academiegebouw en Faculty club, Domplein 29, 3512 JE te Utrecht. Het hart en gezicht van de UU. Dagvoorzitter:   Niko Manshanden Programma inclusief toelichting en inschrijven – Jaarcongres 2017 – PDF Programma 12.30 uur:   Aankomst, koffie/thee. 13.00 uur:   Welkom en opening door het bestuur

Read More

Vakmedianet neemt Praktijkblad Ondernemingsraad over

Ons bereikt het bericht dat het vaktijdschrift POR (Praktijkblad Ondernemingsraad), dat tot dusver werd uitgegeven door Reed Business Information is overgenomen door Vakmedianet. Vakmedianet is eigenaar van onder andere het vakblad en de titel OR Informatie. Verdere inhoudelijke en redactionele gevolgen van de overname zijn ons nog niet bekend.

Read More

Jan Heijink dagvoorzitter studiedag Vakmedianet

Op verzoek van Vakmedianet was Jan Heijink dagvoorzitter op de studiedag 10 november 2016 met als titel: Gouden driehoek of Bermudadriehoek? over de relaties tussen bestuur, toezicht (RvC/ RvT) en ondernemingsraad. Als sprekers traden op prof. Rienk Goodijk, Vrije Universiteit, mr. Danielle Haenen, directeur SER, drs. Wil de Cloe, o.a. voorzitter RvT, mr. Willem van

Read More

Uitnodiging bijeenkomst NvA , TvA en SOMz

Tags : 

“Is er toekomst voor de medezeggenschap?” (nav. nieuwe themanummer Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken) Wanneer: Vrijdag 3 juni, 2016, 14.00–17.00 uur Waar: Narritaweg 10 (Amsterdam) – Google Maps Concept-programma: 13.15 uur: Ledenvergadering NVA (ALV) 14.00 uur: Inloop 14.15 uur: Aftrap door Marc van der Meer 14.20 uur: Sprekers: o.a. em.prof Jan Kees Looise (UTwente), Kees Vos (TvA)

Read More

Onderzoekersbijeenkomst 23 maart

De jaarlijkse bijeenkomst van onderzoekers in het netwerk van de SOMz heeft woensdag 23 maart 2016 weer plaatsgevonden. De bedoeling van deze bijeenkomsten is dat onderzoekers met verschillende achtergronden en vanuit diverse wetenschappelijke disciplines in een open sfeer kennis en ervaringen uitwisselen. Op de 23ste maart waren 11 onderzoekers en bestuursleden van de SOMz bijeen

Read More

Impressie congres 2016 – “Wetenschap en medezeggenschap”

Het jaarcongres 2016 had als titel “Wetenschap en medezeggenschap, wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?” en daar kwamen veel mensen op af. De collegezaal Janskerkhof 15A van de juridische faculteit van de universiteit van Utrecht was tot de laatste stoel gevuld voor deze bijeenkomst. Als dagvoorzitter fungeerde Johannes Kooistra (CAOP). Het thema van het Jaarcongres

Read More

Jaarlijkse onderzoekersdag op 23 maart 2016

Geachte wetenschapper / onderzoeker medezeggenschap en arbeidsverhoudingen, Hierbij nodigen wij u (je) uit voor onze jaarlijkse onderzoekersdag op 23 maart aanstaande. De onderzoekersdag is een centraal gebeuren voor onze doelstelling om onderzoekers op het gebied van medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen met elkaar in contact te brengen. Uitnodiging / Programma

Read More

Mini symposium 19 februari 2016

Op 19 februari organiseren wij in samenwerking met de COR gemeente Utrecht, CAOP en het A+O fonds Gemeenten een mini symposium waarin onderzoek en de praktijk van de medezeggenschap bij elkaar komen. Lees hier meer informatie

Read More

Verslag Jaarcongres SOMz van 11 januari 2016

Tags : 

Het jaarcongres 2016 had als titel “Wetenschap en medezeggenschap, wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?” en daar kwamen veel mensen op af. De collegezaal Janskerkhof 15A van de juridische faculteit van de universiteit van Utrecht was tot de laatste stoel gevuld  voor deze bijeenkomst. Als dagvoorzitter fungeerde Johannes Kooistra (CAOP). Het thema van het Jaarcongres

Read More

Jaarcongres 2016: Wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?

Het jaarcongres van de SOMz vindt plaats op 11 januari 2016 heeft als thema “Wat biedt de wetenschap de medezeggenschap?”.  Meer informatie treft u aan in de uitnodiging en het programma.

Read More

Van kennis naar kunnen in de medezeggenschap

Iets wat uitstekend past in de doelstelling van de SOMz is een collegereeks van Vakmedianet. Zij starten dit voor intermediairs van de medezeggenschap. De overdracht van kennis in theorie en empirie naar kunnen in de praktijk start met een collegemiddag op 10 december in de Utrecht School of Economics van de Universiteit van Utrecht. De

Read More

Anneke Goudswaard, lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Op 13 november wordt Anneke Goudswaard geïnstalleerd als lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen bij de hogeschool Windesheim Fleveland in Almere. Aansluitend houdt zij haar lectorale rede “‘Nieuwe arbeidsverhoudingen in de polder, Hoe bedrijven en regio samen kunnen optrekken bij het versterken van vakmanschap en duurzame economische groei”.

Read More

Rienk Goodijk: bijzonder hoogleraar Governance in de semi-publieke sector

Op donderdag 12 november aanvaardt Rienk Goodijk formeel zijn ambt als bijzonder hoogleraar Governance in de semi-publieke sector. Dit doet hij door het uitspreken van zijn oratie “Van afvinken naar aanspreekbaarheid”, overdeugdelijke governance in de semipublieke sector.”

Read More

ALV Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap 19 April 2016

Zet al vast in uw agenda dat de Algemene Ledenvergadering van de NVMz (Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap) op 19 april 2016 is. Het thema van de vergadering is “Democratisering”.

Read More

Augustus 2015

In Economic and Industrial Democracy van 2015 beschrijven Saraï Sapulete en Annette van den Berg hoe ondernemingsraden invloed kunnen hebben op de personele gevolgen van inkrimpingen en sluitingen van dochterondernemingen van multinationals. Zij doen dit op basis van procesanalyse in drie cases. Hun aandacht gaat met name uit naar twee elementen in het proces van

Read More

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen, Peiling 2015

Nieuw onderzoek Van den Tillaart, Harry, Warmerdam, John en Sombekke, Evelien, Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen, Peiling 2015, ISO/ITS. Opzet van het onderzoek Het gaat om de eerste afname van een beoogd jaarlijks af te nemen monitor. Doel, onderzoeksvragen en opzet van het onderzoek worden uitgebreid besproken. Het onderzoek is door ITS Radboud Universiteit

Read More

April 2015

De SOMz heeft een brief gezonden aan de vaste kamercommissie sociale zaken en werkgelegenheid in reactie op een brief van Asscher “Stand van zaken medezeggenschap”. Voor meer informatie leest u dan het nieuwsbericht. In maart vond de netwerkbijeenkomst van onderzoekers plaats. Ten tijde van de bijeenkomst werd het bericht ontvangen van het overlijden van mr. Frans

Read More

Jaarlijkse bijeenkomst 2015

Op 31 maart vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats van het onderzoekersnetwerk. Op die bijeenkomst presenteren onderzoekers hun laatste onderzoeken en gaan daarover met elkaar in discussie. Ten behoeve van deze bijeenkomst wordt ook de jaarlijkse inventarisatie van uitgevoerde en in uitvoering zijnde onderzoeken plus de onderzoekswensen verstrekt en besproken. De bijeenkomst van het onderzoeksnetwerk is

Read More

Eenmalige projectsubsidie is toegekend: “de positie van Nederlandse ondernemingen in internationale concerns”

Het bestuur van de SOMz heeft met veel genoegen het bericht ontvangen dat door het Ministerie van SZW aan de Stichting MNO een eenmalige projectsubsidie is toegekend voor het kwalitatieve deel van het project “de positie van Nederlandse ondernemingen in internationale concerns”. Het betreft hier een subsidie voor het onderzoek van Marcus Meyer die als

Read More

Verslag werkconferentie 6 november: Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau: vormgeven aan transities

Hier treft u het verslag aan van de op 6 november gehouden werkconferentie van de NVA en de SOMz “Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau: vormgeven aan transities”. Hieronder treft u achtergrondinformatie aan van de inleiders. Artikel Holtzer in het FD Artikel Kruger Gillissen OR3.0 Artikel Looise zeggenschap Promotie Holtzer Sapulete proefschrift Nederlandse samenvatting Toekomstscenario’s medezeggenschap Smit

Read More

De rol van de OR bij transities in arbeid en organisatie van de arbeid

Op 6 november 2014 organiseert de SOMz samen met de NVA een werkconferentie met als titel “De rol van de OR bij transities in arbeid en organisatie van de arbeid”. Over de inhoud van de conferentie en hoe u zich kunt opgeven kunt u hier meer lezen.

Read More

Juni 2014

Nieuw bestuurslid Marjet van der Heijden is met ingang van 20 juni ons vierde bestuurslid. Nieuwsbrief nummer 2 In onze laatste nieuwsbrief treft u de balans aan van één jaar SOMz. Nieuw onderzoek: Onderzoek Goed OR-werk Saraï Sapulete doet onderzoek naar de effectiviteit van ondernemingsraden. In haar proefschrift onderzocht zij het effect van de aanwezigheid

Read More

Nieuwe onderzoeken

In het voorjaar van 2014 zijn er vier nieuwe onderzoeken verschenen. Holtzer M., De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap, proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 2014 Soppe, A.B.M., Houweling A.R. (kernredactie) “Delen in modern ondernemen, Financiële werknemersparticipatie in Nederland”, 2014, Erasmus Universiteit Rotterdam, ISBN 978-90-567713-97 Braak ter H., Verburgh L., Wierts E. “De invloed

Read More

Februari 2014

Bijeenkomst onderzoekskring De eerste bijeenkomst van de onderzoekskring vond plaats op dinsdagmiddag 4 februari bij de School of Economics van de Universiteit van Utrecht. Een twintigtal onderzoekers uit verschillende disciplines en van divers pluimage namen kennis van elkaars projecten en voerden geanimeerde discussies. Een kort verslag treft u aan in nieuwsbrief 1. Een uitvoeriger verslag

Read More

December 2013

Hans Boeckler Doctoral Fellowship De Hans Boeckler Stichting kondigt het Hans Boeckler Doctoral Fellowship (HBDF) aan voor de termijn 2014/15. Sluiting inschrijving 28 februari 2014. Bijeenkomst onderzoekskring De eerste bijeenkomst van de kring van onderzoekers vindt plaats op dinsdagmiddag 4 februari bij de Universiteit van Utrecht. De bijeenkomst is in nauwe samenwerking met onderzoekers voorbereid.

Read More

Meer weten over wat wij doen en voor u kunnen betekenen?