Februari 2014

  • -

Februari 2014

Category : Nieuws

Bijeenkomst onderzoekskring
De eerste bijeenkomst van de onderzoekskring vond plaats op dinsdagmiddag 4 februari bij de School of Economics van de Universiteit van Utrecht. Een twintigtal onderzoekers uit verschillende disciplines en van divers pluimage namen kennis van elkaars projecten en voerden geanimeerde discussies. Een kort verslag treft u aan in nieuwsbrief 1. Een uitvoeriger verslag komt beschikbaar voor de onderzoekers die donateur zijn.
Overzicht onderzoek
Er is inmiddels een tussenrapportage verschenen van de inventarisatie medezeggenschapsonderzoek. Er is een verdeling gemaakt naar afgerond, lopend en voorgenomen onderzoek. In nieuwsbrief 1 kunt u hier meer over lezen. Het volledige rapport is alleen beschikbaar voor donateurs. Een lijst van verschenen publicaties treft u aan onder de rubriek “onderzoek”.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”