Nieuwe onderzoeken

  • -

Nieuwe onderzoeken

Category : Nieuws

In het voorjaar van 2014 zijn er vier nieuwe onderzoeken verschenen.

  • Holtzer M., De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap, proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 2014
  • Soppe, A.B.M., Houweling A.R. (kernredactie) “Delen in modern ondernemen, Financiële werknemersparticipatie in Nederland”, 2014, Erasmus Universiteit Rotterdam, ISBN 978-90-567713-97
  • Braak ter H., Verburgh L., Wierts E. “De invloed van de crisis op de medezeggenschapsdialoog, Inzicht in de veranderende samenwerking tussen medezeggenschap – bestuurder – achterban”, WagenaarHoes, 2014.
  • Zaal I., “De reikwijdte van medezeggenschap”, proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 2014.

Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”