Nieuwe onderzoeken

  • -

Nieuwe onderzoeken

Category : Nieuws

In het voorjaar van 2014 zijn er vier nieuwe onderzoeken verschenen.

  • Holtzer M., De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap, proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 2014
  • Soppe, A.B.M., Houweling A.R. (kernredactie) “Delen in modern ondernemen, Financiële werknemersparticipatie in Nederland”, 2014, Erasmus Universiteit Rotterdam, ISBN 978-90-567713-97
  • Braak ter H., Verburgh L., Wierts E. “De invloed van de crisis op de medezeggenschapsdialoog, Inzicht in de veranderende samenwerking tussen medezeggenschap – bestuurder – achterban”, WagenaarHoes, 2014.
  • Zaal I., “De reikwijdte van medezeggenschap”, proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 2014.

Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”