Augustus 2015

  • -

Augustus 2015

Category : Nieuws

In Economic and Industrial Democracy van 2015 beschrijven Saraï Sapulete en Annette van den Berg hoe ondernemingsraden invloed kunnen hebben op de personele gevolgen van inkrimpingen en sluitingen van dochterondernemingen van multinationals. Zij doen dit op basis van procesanalyse in drie cases. Hun aandacht gaat met name uit naar twee elementen in het proces van beïnvloeden: het contactnetwerk van de OR en overeenkomstige belangen van OR en het lokale management. Dit laatste biedt een mogelijkheid van coalitievorming. Wilt u meer lezen klikt u dan hier.

Harmen Weinreich rondt op dit moment zijn masterscriptie af over de relatie tussen het nieuwe werken en medezeggenschap in (drie onderzochte) gemeenten. Zodra de tekst openbaar wordt zullen we dit vermelden.

Luuk Verburgh heeft een artikel over zijn onderzoek naar de veranderende samenwerking tussen medezeggenschap, bestuurder en achterban gepubliceerd in OR-Informatie (nummer 7-8 | juli-augustus 2015, pag. 26 e.v.). Het artikel is gebaseerd op onderzoek eerder vermeld in de literatuurlijst.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”