Van kennis naar kunnen in de medezeggenschap

  • -

Van kennis naar kunnen in de medezeggenschap

Category : Nieuws

Iets wat uitstekend past in de doelstelling van de SOMz is een collegereeks van Vakmedianet. Zij starten dit voor intermediairs van de medezeggenschap. De overdracht van kennis in theorie en empirie naar kunnen in de praktijk start met een collegemiddag op 10 december in de Utrecht School of Economics van de Universiteit van Utrecht. De eerste sessie is gewijd aan de rol van de OR in het toezicht op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur.
Het handboek “OR Srategie en beleid” is eind 2014 opgehouden te bestaan omdat voor een papieren vorm onvoldoende markt is. Toch meent de uitgever Vakmedianet dat er behoefte is aan de kennis en know how van experts vanuit wetenschap en beleid voor de praktijk van het ondernemingsraadswerk. Daarom wordt nu gestart met een nieuwe opzet in de vorm van een soort colleges. Deskundigen brengen kennis te berde die van belang is voor het OR-werk. Bewust wordt gekozen voor een geschoold gehoor: opleiders en andere typen deskundigen die de informatie gebruiken voor hun kennisoverdracht aan de OR in de praktijk van het OR-werk. Ook ervaren OR-leden zijn van harte welkom.
Deze vorm van kennisoverdracht helpt de competenties van de intermediairs up-to-date te houden. Met het volgen van de colleges en het bestuderen van bijbehorende teksten kunnen zij punten verdienen voor de certificering volgens de RMZO-normen. Meer informatie en inschrijven? Lees dan hier.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”