Onderzoekersbijeenkomst 23 maart

  • -

Onderzoekersbijeenkomst 23 maart

Category : Nieuws

De jaarlijkse bijeenkomst van onderzoekers in het netwerk van de SOMz heeft woensdag 23 maart 2016 weer plaatsgevonden. De bedoeling van deze bijeenkomsten is dat onderzoekers met verschillende achtergronden en vanuit diverse wetenschappelijke disciplines in een open sfeer kennis en ervaringen uitwisselen.

Op de 23ste maart waren 11 onderzoekers en bestuursleden van de SOMz bijeen in de mooie Bouwzaal van de FNV in Woerden. Voor de pauze deed elk van de deelnemers de eigen projecten of aandachtsvelden uit de doeken. Hoewel de bijeenkomsten een besloten karakter hebben, is voor belangstellende onderzoekers op aanvraag een beknopt verslag beschikbaar. Na de pauze presenteerden respectievelijk Saraï Sapulate (vergelijkend onderzoek naar de rol van de OR in Duitsland, Nederland en Frankrijk) en JosÈe Lamers (de ontwikkeling en resultaten van de E-OR) met dia-presentaties aspecten en resultaten van hun projecten.

Dit was de derde bijeenkomst van onderzoekers van de SOMz. De interesse voor deze bijeenkomst was veel hoger dan blijkt uit het eerder genoemde aantal aanwezige personen. Meer dan 25 onderzoekers en hun begeleiders hebben blijk van interesse gegeven. Om tal van redenen waren er uiteindelijk slechts 11 bijeen. De SOMz zal zeker doorgaan met het organiseren van deze bijeenkomsten vanwege het belang van het delen van kennis en vanwege de sfeer van de bijeenkomsten en het enthousiasme van de deelnemers.

Lees verder…


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”