Resultaten van nieuw onderzoek verwacht

  • -

Resultaten van nieuw onderzoek verwacht

Category : Nieuws

Naar verwachting zullen voor half mei 2017 de resultaten bekend worden van het langverwachte ‘Nalevingsonderzoek’ uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. In de week van 20 maart is een concept van het rapport voorgelegd aan een drietal klankbordgroepen uit het medezeggenschapsveld. Na de nodige bijstellingen zal het rapport openbaar worden. Dat is bijna 6 jaar nadat het vorige ‘Nalevingsonderzoek’ plaatsvond in 2011. We zijn benieuwd hoe werkgevers en werknemers anno 2017 de medezeggenschap vorm geven en beleven.

Momenteel loopt een onderzoek van de AWVN onder zijn leden naar de vormgeving en de verleende faciliteiten aan de medezeggenschap. De geplande datum van publicatie van de resultaten is ons niet bekend.

Luuk Verburgh van bureau Ruysdael start met een kwalitatief onderzoek naar contacten tussen en mogelijke samenwerking van medezeggenschapsorganen bij bedrijfsfusies of -overnames.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”