Aanmelden conferenties

De SOMz  organiseert  twee belangrijke bijeenkomsten per jaar: het jaarcongres in januari en de onderzoekersbijeenkomst in maart of april. Daarnaast organiseert de SOMz bijeenkomsten met anderen, bijvoorbeeld in 2016 met de NVA/TVA en het CAOP. Voor al deze bijeenkomsten kunt u zich opgeven door een email te sturen naar info@somz.nl.

Nadat u zich hebt opgegeven ontvangt u een bevestiging en een rekening, indien van toepassing. De SOMz vraagt een kleine bijdrage om de kosten te dekken. Wanneer u heeft betaald is de inschrijving definitief. Wanneer de SOMz een congres met andere participanten organiseert en u bent lid van die participant dan gelden hun regels.

Verslag Jaarcongres 9 januari 2017


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”