Afgerond onderzoek

In deze rubriek worden openbare publicaties vermeld van afgeronde onderzoek(sprojecten) op het werkgebied van de SOMz. De gegevens zijn gebaseerd op de tweejaarlijkse inventarisatie van afgerond onderzoek (zie SOMz rapport: Inventarisatie van onderzoek, 2016) en op hetgeen gedurende het jaar op andere wijze aan de redactie bekend wordt. Vermelding van alle ons bekende publicaties van onderzoek worden op genomen in de literatuurlijst van de database [link]. Voor zover realiseerbaar binnen de mogelijkheden van de SOMz kan worden doorgeklikt (lees meer) naar een korte samenvatting van de methode van onderzoek, de onderzoekspopulatie, de representativiteit van de gegevens en het belangrijkste resultaat.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”