Bijeenkomsten

0055_FldB_20160111_153306__DSC8819kl

Eigen bijeenkomsten
Zoals ook elders vermeld organiseert de SOMz twee belangrijke bijeenkomsten per jaar: het jaarcongres in januari en de onderzoekersbijeenkomst in maart of april. Het jaarcongres is voor intermediairs voor de medezeggenschap, te weten OR-opleiders, adviseurs en juristen. Dit met het oogmerk om deze professionals in contact en in dialoog te brengen met wetenschappelijke onderzoekers op het terrein, daar inzichten op te doen en die dan weer kunnen verwerken in het medezeggenschapswerk.  De onderzoekersbijeenkomst heeft een besloten karakter en is een centraal gebeuren vanuit onze doelstelling om onderzoekers op het gebied van medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen met elkaar in contact te brengen. Onderzoekers vertellen over hun onderzoek of plannen daarvoor, zijn een klankbord voor elkaar over de opzet, de aandachtspunten en de resultaten van onderzoek.

Samen met anderen
Naast de eigen bijeenkomsten organiseert de SOMz bijeenkomsten met anderen, bijvoorbeeld met de NVA of het CAOP,  of is participant bij andere congressen rond medezeggenschap.

Inleidingen
Een andere vorm is het optreden op congressen of bijeenkomsten door anderen georganiseerd. Zo waren bestuursleden van de SOMz inleider op het congres van de BVMP. Als u iemand vanuit de SOMz een verhaal wilt laten houden mail dan naar info@somz.nl.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”