Doel

De doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten van de SOMz, is als onafhankelijke stichting onderzoek naar medezeggenschap te stimuleren. Naast medezeggenschap zijn daar als thema’s aan toegevoegd de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau (micro niveau) en corporate governance. We wisselen informatie en kennis hieromtrent uit met onderzoekers en brengen onderzoeksresultaten in brede kring onder de aandacht. De doelstelling houdt onder meer in dat er bijeenkomsten voor onderzoekers en geïnteresseerden worden georganiseerd, dat onderzoekers kunnen worden ondersteund bij het realiseren van randvoorwaarden voor onderzoek en dat contacten worden onderhouden met potentiele opdrachtgevers en betrokkenen in het veld over wenselijk en mogelijk onderzoek. De SOMz voert zelf geen onderzoek uit, fungeert niet als opdrachtgever en heeft geen winstoogmerk.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”