Donateurs

Om de website en de andere activiteiten te bekostigen, of daar een bijdrage in te leveren, werkt de SOMz met donateurs. Dat kan op verschillende manieren.

De verschillende soorten donateurs, de daaraan gekoppelde diensten en de kosten staan hieronder weergegeven. U kunt zich opgeven via ons contactformulier onder vermelding van het soort donateurschap, waarbij u ook uw shortcut naar uw LinkedIn-profiel vermeldt. Indien dit van toepassing is vermeldt u ook wie namens de organisatie (collectief donateurschap) autoriseert wie er toegang heeft tot de faciliteiten en welke personen dit zijn (namen, e-mailadressen, shortcuts naar LinkedIn-profielen). Of u stuurt een email naar info@somz.nl

Soort donateurschap en kosten

Soort donateurschap Faciliteiten (zie hieronder) Kost op jaarbasis
Collectief: vakgroep, onderzoeksschool- of instituutslidmaatschap: maximaal 10 onderzoekers, promovendi, (master)studenten en hun begeleiders en promotoren 1-9 €360,-
Individueel donateurschap voor onderzoekers: universitaire en niet-universitaire onderzoekers 1-9 €40,-
Individueel donateurschap voor medezeggenschapsdienstverleners: opleiders, trainers, adviseurs, juristen, publicisten, beleidsmedewerkers en overige geïnteresseerden 3-9 €30,-
Collectief donateurschap voor medezeggenschapsdienstverleners: maximaal 10 personen uit organisaties als in de vorige rij genoemd 3-9 €200,-

Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”