Financiën

De SOMz is een vrijwilligersorganisatie die zelf geen inkomsten heeft. Om de verschillende middelen en activiteiten te kunnen bekostigen zijn wel enkele financiële middelen noodzakelijk.

Deze middelen komen beschikbaar via:

  • Donateurs
  • Incidentele bijdragen: aan belanghebbende organisaties wordt incidenteel een eenmalige bijdrage gevraagd voor dekking van de onkosten van de SOMz. Leden van deze organisaties krijgen daarvoor gratis of met reductie toegang tot het jaarlijks te organiseren onderzoekscongres. Of andere activiteiten.
  • Sponsoring: organisaties en bedrijven kunnen het werk van de SOMz ook sponsoren. Boven een bepaald minimum bedrag verkrijgen zij hiermee vermelding met hun logo op de website van de SOMz met een link naar de eigen website.
  • En via een bijdrage van de deelnemers aan bijeenkomsten als het Jaarcongres.

Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”