Netwerken

Een belangrijk onderdeel van het werk van de SOMz is het opbouwen en in stand houden van netwerken en het onderhouden van contacten. Wij onderscheiden daarbij vier netwerken die overigens wel weer met elkaar te verbinden zijn.

1. Netwerk van onderzoekers
Het eerste netwerk bestaat uit onderzoekers en zij die onderzoek sturen en begeleiden. Het netwerk verbindt idealiter personen die zich in Nederland (en omringende landen) bezig houden met onderzoek en ontwikkeling van medezeggenschap, zowel vertegenwoordigend overleg als directe participatie op de werkvloer. Dit onderzoek kan plaatsvinden aan universiteiten en onderzoeksinstellingen, maar ook vanuit organisaties die de medezeggenschap in het algemeen ondersteunen en door zelfstandig gevestigde professionals. Er zijn onder meer contacten met onderdelen van de universiteiten UvA, VU, UTilburg, UUtrecht, Radboud Universiteit en UMaastricht en met de Hogescholen HvA, Windesheim en de Hanzehogeschool en met Ecorys en De Burcht. Aan uitbreiding van de netwerken wordt gewerkt.

2. Netwerk van MZ-professionals
Een tweede netwerk bestaat uit professionals – van verschillend pluimage als opleiders, adviseurs, juristen en overige experts – die wel geïnteresseerd zijn in (de resultaten van) onderzoek, maar dat niet zelf verrichten. Zij zijn belangrijk voor de overdracht van onderzoeksresultaten naar de praktijk.

3. MZ-organisaties
Er zijn tal van belanghebbende organisaties bij onderzoek naar de stand van zaken en de ontwikkeling van medezeggenschap. Deze organisaties vormen de derde kring van contacten waarop de SOMz zich richt. Hierbij valt te denken aan de belangenorganisaties van ondernemingsraden zoals de Stichting MNO en de NVMz, de diverse organisaties van medezeggenschapsprofessionals, zoals de BVMZ , NVMP, het Register voor MZ-Opleiders, de VASMO, de vakorganisaties FNV en CNV, de AWVN, de NCD, en last but not least de CBM van de SER en het ministerie van SZW. In deze kring leven vragen en behoeften aan onderzoek en ontwikkeling, die hun weg zouden moeten vinden naar de onderzoekers. In deze kring bevinden zich ook de afnemers van de toepasbaar gemaakte resultaten.

4. De media
Een vierde netwerk waarop de SOMz zich richt zijn de media op gebied van medezeggenschap, arbeidsverhoudingen, HRM en arbeidsomstandigheden. Via deze digitale, papieren en andere media kunnen de resultaten van onderzoek en ontwikkelingswerk overgebracht worden naar de praktijk in de ondernemingen.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”