Organisatie

Als gevolg van de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) van 2013 werd het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut GBIO opgeheven. De subsidieregeling voor scholing en vorming van ondernemingsraden die werd uitgevoerd door het GBIO kwam te vervallen. Andere taken van het GBIO zijn ondergebracht bij de SER. Het GBIO evalueerde de kwaliteit van de door GBIO erkende instituten gegeven cursussen voor ondernemingsraden en deed ook onderzoek naar de ontwikkeling van de medezeggenschap in Nederland. Dit werk van het GBIO is door de wetgever niet belegd bij de SER of enig ander instituut. Vanuit een geconstateerde leemte is de SOMz voortgekomen als een particulier initiatief los van de SER.

De SOMz kent twee organen: het Bestuur en de Raad van Advies. Het bestuur bestaat uit personen die geen direct belang (meer) hebben bij onderzoek, maar wel bekend zijn met onderzoek en het veld van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op microniveau. Voor de Raad van Advies worden personen benaderd die hun roots hebben in de institutionele partijen op het veld van de medezeggenschap en bovendien voor verbinding kunnen zorgen.

Het Bestuur
Dit bestaat uit:
voorzitter: drs. Jan Heijink
secretaris/penningmeester: drs. Niko Manshanden md

Algemeen lid: drs. Danella Zuidema (tijdelijk waarnemend penningmeester)
Algemeen lid: prof. dr. Hans Schenk

De Raad van Advies
De Raad van Advies staat het Bestuur met raad, daad en advies terzijde en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en uit leden die de belangrijkste stakeholders op gebied van onderzoek naar de medezeggenschap representeren. De Raad van Advies is als volgt samengesteld:

voorzitter:
prof. dr. Jan Kees Looise, Universiteit van Twente, emeritus hoogleraar HRM
leden:
dr. Annette van den Berg, Universiteit Utrecht, vanuit de wetenschap
drs. Harry van den Tillaart, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen, namens de NVMz
drs. Simone van Houten-Pilkes MMO, Basis en Beleid, vanuit werknemerskring (vakbonden)
drs. Geert de Bruin, AWVN, vanuit werkgeverskring

Werkgroepen
De SOMz kent werkgroepen voor specifieke taken, waarin bestuursleden en leden Raad van Advies samenwerken met vrijwilligers.

  • Commissie Jaarcongres: Danella Zuidema, Simone van Houten, Jan Kees Looise en Jan Heijink.
  • Commissie website: vacatures
  • Commissie corporate governance: Jan Kees Looise, Frank Schreiner en Jan Heijink
  • Commissie beheer en ordening database: vacatures
  • Voorbereidingsgroep workshop inclusie: prof. Jan Kees Looise, prof. Yvonne Benschop, prof Agnes Akkerman, ir. Paul Becht, drs. Wim Mulder en Jan Heijink

Professionele ondersteuning
De SOMz wordt professioneel ondersteund bij het web beheer (Michael van Vliet en Annika van Zonneveld) en bij de financiële administratie (Yvonne Havik).


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”