Samenwerking

0079_FldB_20160111_171257__DSC8871klHet stimuleren van goed onderzoek naar medezeggenschap, en dus naar goede medezeggenschap, doet de SOMz niet alleen maar doe je samen. Wij werken samen met de andere spelers en instanties in het veld van medezeggenschap.  Als u met de SOMz een plan wilt uitwerken, of een gezamenlijke activiteit wilt uitwerken, kunt zich daarvoor aanmelden via info@somz.nl.  Voor een impressie daarvan hieronder enkele voorbeelden.

NVA
In 2014 heeft de SOMz een congres georganiseerd met de Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen, NvA. Dat was op 6 november  in de “tempel” van de Nederlandse arbeidsverhoudingen, in de grote Vergaderzaal van de SER te Den Haag. Het werkcongres ging over de arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen en arbeidsorganisaties. Centraal staat de vraag naar de rol van de ondernemingsraad in tijden van grote veranderingen en transities. Op 3 juni 2016 doet SOMz mee aan het seminar NVA/TvA  over de “Toekomst van de medezeggenschap”.

MNO
De SOMz heeft met de stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) veel gesproken en samengewerkt om het promotie-onderzoek van Marcus Meyer van de Universiteit van Maastricht richting te geven en uit te kristalliseren. Daarbij  is ook met de SER en het ministerie van SZW gesproken om een tweede deel van dit onderzoek mogelijk te maken. Op het najaarscongres van het MNO, op woensdag 24 november 2015, werd de SOMz daar uitdrukkelijk voor bedankt. Daar werd het eerste deel van het onderzoek “De positie van de Nederlandse ondernemingsraad in internationale concerns” gepresenteerd.

SER
De SOMz overlegt regelmatig met de SER over verricht en toekomstig onderzoek. En adviseert daarover.

SZW
Rond onderzoek, onderzoeksthema’s en actualiteiten heeft de SOMz ook regelmatig overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

OR-instituten en platforms
Regelmatig treden leden van het bestuur of de Raad van Advies op bij congressen, themadagen en bijeenkomsten van andere instituten, instanties en platforms van de medezeggenschap. Of geven we samen zo’n dag vorm en leveren we ideeën voor een programma. In 2016 was dat bijvoorbeeld op 19 februari tijdens een mini-Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”  op het Stadskantoor Utrecht, georganiseerd door het CAOP, A&O fonds Gemeenten en SOMz.

De Burcht
De SOMz doet mee aan de werkgroep medezeggenschap en corporate governance van de Burcht. Ook hebben we regelmatig overleg met vertegenwoordigers van De Burcht.

Universiteiten
De SOMz overlegt regelmatig met onderzoekers van verschillende universiteiten.

Uitgeverijen en OR-bladen
Regelmatig overleggen we met uitgeverijen van literatuur rond medezeggenschap. Zo zijn we in gesprek over de publicaties van artikelen en interviews maar ook over boeken die wij willen publiceren of gepubliceerd zouden willen hebben.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”