Scripties

DSC_1216In Nederland studeren duizenden studenten aan universiteiten en hogescholen. Zij maken voor hun afstuderen een scriptie, een onderzoeksverslag, thesis, masterwerkstuk, masterthesis of hoe dat ook wordt genoemd. Voor SOMz gaat het om het eindwerkstuk en als dat over medezeggenschap gaat is dat interessant. Meestal komen de scripties voor medezeggenschap voor bij afstudeerrichtingen in de sociologie, organisatiekunde, organisatie-psychologie, politicologie of rechten. Mocht u een relevante scriptie tegenkomen geef dat dan aan ons door: info@somz.nl. Dan nemen we die in onderstaande lijst op of bij voldoende kwaliteit zelfs in de database van onderzoek. In bijgaand document staat een lijst met enkele bij SOMz bekende scripties van de laatste jaren.

Inmiddels heeft de SOMz aan de SER/CBM het voorstel gedaan een scriptieprijs uit te loven voor de beste scripties op gebied van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveaus.

 • “De Europese Unie en werknemersparticipatie in multinationale ondernemingen, de ontwikkeling van de Europese regelgeving voor het instellen van Europese ondernemingsraden binnen multinationale ondernemingen en de opstelling van Nederlandse multinationals in deze ontwikkeling.” Carl Splinter, 9 augustus 2015, masterthesis Geschiedenis, Universiteit van Utrecht.
 • “Nieuw Werk voor de Ondernemingsraad, Veranderingen in de omgeving en praktijk van ondernemingsraden in drie Nederlandse gemeenten”. Harmen Weinreich, master Sociologie, 7 juli 2015, Universiteit van Amsterdam.
 • “De positie van de werknemer in geval van geregelde overgang van insolvente onderneming” Noraly Meeuwisse, masterscriptie Rechtsgeleerdheid VU Amsterdam, 17 juni 2015.
 • “Nieuwe vormen van medezeggenschap, de WOR overboord of toch een vangnet?”, Henny Krijnen Faculteit rechtsgeleerdheid, 8 juni 2015, Universiteit van Amsterdam.
 • “Medezeggenschap, Voldoet de in de WOR geregelde ondernemingsraad in het kader van de maatschappelijke en organisatorische veranderingen binnen ondernemingen nog steeds aan het oorspronkelijke doel van medezeggenschap voor de medewerkers?”, Marleen Bouman, masterscriptie VU Amsterdam, jan. 2015
 • “Medezeggenschap van werknemers in hogescholen, WOR of WHW?”, Wouter Bouw, Master Arbeidsrecht, januari 2012, Universiteit van Amsterdam
 • “Medezeggenschap in het basisonderwijs, op weg naar verbetering van de medezeggenschapsraad in het Basisonderwijs.” Roland Bruggeman, bachelorscriptie, 2012, Christelijke Hogeschool Ede.
 • “OR, omdat wij U zijn, Onderzoek naar animo voor medezeggenschap bij Unilever deBrug/deKade”, Jordi Voort , masterthesis Bedrijfswetenschappen, 15 oktober 2010, Universiteit Twente.
 • “DE MEDEZEGGENSCHAP VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS IN EUROPEES PERSPECTIEF, een analyse naar de mogelijkheden en de benutting van de OR bevoegdheden en de grootte van de medezeggenschap van Nederlandse werknemers in Europees perspectief”. M. Smits, Master Rechten Management, 18 juni 2010, Universiteit van Tilburg.
 • “Medezeggenschap binnen het HBO: een lust of een last? Een kwalitatief onderzoek naar het functioneren van medezeggenschap binnen het HBO‐instellingen in Nederland”. Jeske Blok, Masterscriptie Strategisch Human Resource Management, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatie Wetenschap, maart 2010, Universiteit Utrecht.
 • “OR-VA in beeld, onderzoeksrapport over het stemgedrag en de betrokkenheid bij de ondernemingsraad VROM-Algemeen”. Ernst Sleijser & Robert van der Meulen, masteropleiding Bestuurskunde, juni 2009, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • “De ondernemingsraad bij een Nederlandse dochtervennootschap van een buitenlandse moedermaatschappij: “een ondergeschoven kindje”?, Elzelien Overwater, masteropleiding Nederlands recht, september 2008, Open Universiteit Nederland.

Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”