Stimuleren

Vanuit de doelstelling van de SOMz, het stimuleren van goed onderzoek naar medezeggenschap en de overdracht van onderzoeksresultaten naar intermediairs, heeft de SOMz zo zijn netwerken opgebouwd. En veel contacten. Als we dat op een rij zetten dan kan dit gaan om de volgende personen en groepen.

Personen

 • OR-leden, COR-leden, etc.
 • Leden van OR-platforms
 • OR-trainers en adviseurs
 • Juristen en advocaten
 • Onderzoekers en studenten
 • Beleidsmedewerkers
 • Tweede Kamerleden
 • Journalisten

Een greep uit de instanties en organisaties in willekeurige volgorde

 • CBM: de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER
 • Stichting SCOOR van de SER
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW
 • NVmz: de Nederlandse Vereniging van medezeggenschap
 • MNO: Stichting Multi Nationaal Ondernemingsradenoverleg
 • RMZO: Register MZ-Opleiders
 • BVMP: Beroepsvereniging medezeggenschapsprofessional
 • BVMZ: De Branchevereniging medezeggenschap
 • De Tweede Kamer
 • OR-vakbladen als OR-rendement, OR Select, OR Informatie en Praktijkblad medezeggenschap
 • OR-scholingsinstituten, coöperaties van enkele trainers en zzp-ers, etc.
 • Advocatenkantoren die zich bezighouden met medezeggenschap
 • Adviesbureaus voor OR-en
 • Universiteiten en Hogescholen
 • De Burcht, het wetenschappelijk bureau van de vakbeweging
 • Gemeenten
 • Sectorfondsen

In het overleg, de gesprekken en bijeenkomsten komen thema’s rond medezeggenschap aan de orde en het doen van goed onderzoek. In die gesprekken neemt SOMz ook een standpunt in en proberen we door het gebruik van kennis, argumenten en analyses de ander te overtuigen. Dit stimuleren van goed onderzoek leverde al resultaten op waarmee de SOMz zijn kracht en kwaliteit heeft bewezen. En daar gaan we mee door. Naast gesprekken kunnen dat ook publicaties zijn, een persverklaring of een open brief naar de Tweede Kamer. Zelfs het sturen van een inhoudelijke email kan iemand of een organisatie al op een goed spoor zetten.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”