Werkwijze

De SOMz is eerst en vooral een netwerk waarin de behoefte aan onderzoek en aan kennis over het functioneren van medezeggenschap wordt gelinkt aan onderzoekscapaciteit en -kwaliteit.

De stichting doet dit door contacten te leggen met en tussen beleidsvoerders, subsidieverstrekkers, sociale partners en andere belangenorganisaties op het terrein van medezeggenschap en arbeidsverhoudingen. Hierbij gaat het vooral om het opsporen van openlijke en latente behoeftes aan empirische kennis, aan onderzoek en aan het uitzetten van grote lijnen. Belangrijke tools hierbij zijn persoonlijke contacten, congressen en symposia.

Centraal in de SOMz staan de onderzoekers. Zij kunnen werken of studeren aan universiteiten, Hogescholen, onderzoeksbureaus of ander soortige instellingen. Het gaat er om hen op de hoogte te brengen van vragen naar kennis en onderzoek bij beleid en praktijk en om de onderzoekers onderling kennis te laten uitwisselen. Belangrijke tools hierbij zijn de website, de nieuwsbrief, social media, inleidingen, congressen en symposia.

Tenslotte moeten de resultaten van onderzoek en ontwikkelingswerk meer en beter hun weg vinden naar praktijk en beleid. De SOMz werkt hieraan door onderzoekers een podium te verschaffen op de website van SOMz, in vaktijdschriften en de media. Daarbij stimuleert de SOMz dat resultaten van onderzoek door opleiders, adviseurs, juristen en andere professionals nuttig en bruikbaar vertaald worden naar de praktijk van de medezeggenschap in de instellingen en ondernemingen.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Digitalisering en revolutie van de arbeid: wat doen medezeggenschap en wetenschap ermee?" wordt: “Robotisering en (r) evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Meer informatie en inschrijven? Lees verder

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”Lees verder.

2017

13 september 2017 Onderzoekersmeeting
jaarlijkse meeting van onderzoekers - Verslag

9 januari 2017
Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap - Verslag

2016

3 juni 2016
Uitnodiging bijeenkomst NvA, TvA en SOMz, thema "Is er toekomst voor de medezeggenschap?"
19 april
Algemene ledenvergadering van de NVMz, thema "Democratisering"

23 maart 2016
Onderzoekersbijeenkomst 2016 - Programma - Verslag

19 februari 2016
Mini Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”