December 2013

Category : Nieuws

Hans Boeckler Doctoral Fellowship
De Hans Boeckler Stichting kondigt het Hans Boeckler Doctoral Fellowship (HBDF) aan voor de termijn 2014/15. Sluiting inschrijving 28 februari 2014.

Bijeenkomst onderzoekskring
De eerste bijeenkomst van de kring van onderzoekers vindt plaats op dinsdagmiddag 4 februari bij de Universiteit van Utrecht.
De bijeenkomst is in nauwe samenwerking met onderzoekers voorbereid. In december wordt de uitnodiging verzonden.
Wilt u ook uitgenodigd worden en hebben wij u het afgelopen half jaar als onderzoeker nog niet benaderd, dan kunt u zich als onderzoeker opgeven via ons contactformulier onder vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Meer informatie over de kring van onderzoekers en donateurschap kunt u hier lezen.
Inventarisatie van onderzoek
De inventarisatie van onderzoek op het gebied van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau is gestart. Aan een veertigtal ons bekende onderzoekers is via de mail gevraagd opgave te doen van onderzoek dat zij tot 5 jaar terug hebben afgerond.
Niet alleen wordt gevraagd naar de titel en het onderwerp van onderzoek, maar ook wordt verzocht om in het kort de uitkomsten weer te geven. Daarnaast wordt ook lopend onderzoek en onderzoek dat “in de pen is”  geïnventariseerd. Op de eerste bijeenkomst van de onderzoekskring wordt het resultaat worden besproken. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden via de website.

Bent u nog niet aangeschreven en wilt u dat ook uw onderzoek in de inventarisatie wordt meegenomen? Meldt u aan met naam, e-mailadres en telefoonnummer via ons contactformulier en u wordt benaderd.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag