Juni 2014

Category : Nieuws

Nieuw bestuurslid
Marjet van der Heijden is met ingang van 20 juni ons vierde bestuurslid.

Nieuwsbrief nummer 2
In onze laatste nieuwsbrief treft u de balans aan van één jaar SOMz.

Nieuw onderzoek: Onderzoek Goed OR-werk
Saraï Sapulete doet onderzoek naar de effectiviteit van ondernemingsraden. In haar proefschrift onderzocht zij het effect van de aanwezigheid van een OR op de productiviteit van medewerkers en personeelsverloop. De productiviteit stijgt significant bij aanwezigheid van een OR. Personeelsverloop daalt bij aanwezigheid van een OR, hoewel slechts in slechtere economische tijden, waarin de OR een meer beschermende rol aanneemt. Daarnaast onderzocht Saraï de manieren waarop een OR effectief kan zijn, waarbij de persoonskenmerken en de attitude van management als essentieel onderdeel naar boven kwamen.

Momenteel vergelijkt Saraï ondernemingsraden in Duitsland, Frankrijk en Nederland met de vraag of er ondanks de verschillende institutionele context, toch vergelijkbare processen op de werkvloer plaatsvinden, bijvoorbeeld in de manier waarop OR en management met elkaar omgaan.

Meer informatie over het onderzoek, een oproep tot deelname en de vragenlijst treft u hier aan: Onderzoek Goed OR-werk

Nieuw onderzoek gepubliceerd
Het vijfde onderzoek in 2014:

  • Tillaart H., Warmerdam, J. Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten, De landelijke verkiezingen in 2014 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het  WOR-regime”, Nijmegen, april 2014.

Publicatielijst
Inmiddels is de lijst met publicaties over medezeggenschap weer vernieuwd en het aantal is de 200 gepasseerd.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag