April 2015

  • -

April 2015

Category : Nieuws

De SOMz heeft een brief gezonden aan de vaste kamercommissie sociale zaken en werkgelegenheid in reactie op een brief van Asscher “Stand van zaken medezeggenschap”. Voor meer informatie leest u dan het nieuwsbericht.

In maart vond de netwerkbijeenkomst van onderzoekers plaats. Ten tijde van de bijeenkomst werd het bericht ontvangen van het overlijden van mr. Frans Vink. In nieuwsbrief nummer 4 kunt u meer lezen over het belang van de heer Vink voor medezeggenschap.

De tweede netwerkbijeenkomst was wederom geslaagd. Naast het bespreken van onderzoek werd ook ingegaan op het jaarlijkse onderzoeksoverzicht. Meer informatie? Lees hier de presentatie van Verburgh en Tillaart plus lees meer in nieuwsbrief nummer 4.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

25 april 2018 - Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties
Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

Najaar 2018
Onderzoekersmeeting - datum voor de jaarlijkse meeting van onderzoekers op het werkterrein van de SOMz zal nog worden vastgesteld. Wij informeren u hier zo spoedig mogelijk over.