Van kennis naar kunnen in de medezeggenschap

Category : Nieuws

Iets wat uitstekend past in de doelstelling van de SOMz is een collegereeks van Vakmedianet. Zij starten dit voor intermediairs van de medezeggenschap. De overdracht van kennis in theorie en empirie naar kunnen in de praktijk start met een collegemiddag op 10 december in de Utrecht School of Economics van de Universiteit van Utrecht. De eerste sessie is gewijd aan de rol van de OR in het toezicht op de kwaliteit van het ondernemingsbestuur.
Het handboek “OR Srategie en beleid” is eind 2014 opgehouden te bestaan omdat voor een papieren vorm onvoldoende markt is. Toch meent de uitgever Vakmedianet dat er behoefte is aan de kennis en know how van experts vanuit wetenschap en beleid voor de praktijk van het ondernemingsraadswerk. Daarom wordt nu gestart met een nieuwe opzet in de vorm van een soort colleges. Deskundigen brengen kennis te berde die van belang is voor het OR-werk. Bewust wordt gekozen voor een geschoold gehoor: opleiders en andere typen deskundigen die de informatie gebruiken voor hun kennisoverdracht aan de OR in de praktijk van het OR-werk. Ook ervaren OR-leden zijn van harte welkom.
Deze vorm van kennisoverdracht helpt de competenties van de intermediairs up-to-date te houden. Met het volgen van de colleges en het bestuderen van bijbehorende teksten kunnen zij punten verdienen voor de certificering volgens de RMZO-normen. Meer informatie en inschrijven? Lees dan hier.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag