Onderzoekersbijeenkomst 23 maart

Category : Nieuws

De jaarlijkse bijeenkomst van onderzoekers in het netwerk van de SOMz heeft woensdag 23 maart 2016 weer plaatsgevonden. De bedoeling van deze bijeenkomsten is dat onderzoekers met verschillende achtergronden en vanuit diverse wetenschappelijke disciplines in een open sfeer kennis en ervaringen uitwisselen.

Op de 23ste maart waren 11 onderzoekers en bestuursleden van de SOMz bijeen in de mooie Bouwzaal van de FNV in Woerden. Voor de pauze deed elk van de deelnemers de eigen projecten of aandachtsvelden uit de doeken. Hoewel de bijeenkomsten een besloten karakter hebben, is voor belangstellende onderzoekers op aanvraag een beknopt verslag beschikbaar. Na de pauze presenteerden respectievelijk Saraï Sapulate (vergelijkend onderzoek naar de rol van de OR in Duitsland, Nederland en Frankrijk) en JosÈe Lamers (de ontwikkeling en resultaten van de E-OR) met dia-presentaties aspecten en resultaten van hun projecten.

Dit was de derde bijeenkomst van onderzoekers van de SOMz. De interesse voor deze bijeenkomst was veel hoger dan blijkt uit het eerder genoemde aantal aanwezige personen. Meer dan 25 onderzoekers en hun begeleiders hebben blijk van interesse gegeven. Om tal van redenen waren er uiteindelijk slechts 11 bijeen. De SOMz zal zeker doorgaan met het organiseren van deze bijeenkomsten vanwege het belang van het delen van kennis en vanwege de sfeer van de bijeenkomsten en het enthousiasme van de deelnemers.

Lees verder…


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag