Uitnodiging bijeenkomst NvA , TvA en SOMz

Tags :

Category : Nieuws

“Is er toekomst voor de medezeggenschap?”
(nav. nieuwe themanummer Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken)

Wanneer: Vrijdag 3 juni, 2016, 14.00–17.00 uur

Waar: Narritaweg 10 (Amsterdam) – Google Maps

Concept-programma:

 • 13.15 uur: Ledenvergadering NVA (ALV)
 • 14.00 uur: Inloop
 • 14.15 uur: Aftrap door Marc van der Meer
 • 14.20 uur: Sprekers: o.a. em.prof Jan Kees Looise (UTwente), Kees Vos (TvA) en Niko Manshanden (FNV).
  • Korte interviews met de verschillende auteurs van de artikelen in TvA.
  • Punten van aandacht zijn: de verhouding formele en informele medezeggenschap, de robotisering en governance van bedrijven
  • Algemene reflectie door prof Paul Boselie (UU).
  • Speciale aandacht voor implicaties van deze studie voor HRM-opleiding
 • 16.00 uur: Discussie
 • 16.45 uur: Drankje

Algemene informatie:

Locatie: Bondsraadzaal FNV, Narritaweg 10, 1043 BX, Amsterdam (vlak bij Amsterdam Sloterdijk).

Toegang: Alleen toegang met een vooraanmelding! De toegang is voor leden van de NVA en SOMz gratis. Voor niet-leden is de entree €27,50. Voor studenten die geen lid zijn €7,50. Deze bedragen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL09 INGB 0001 5838 68 t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen te Den Haag. Het themanummer van TvA is verkrijgbaar voor de eenmalige lage prijs van 10 euro. Aanmelding voor woensdag 1 juni via seminar@nva-arbeidsverhoudingen.nl

Inlichtingen: Voor nadere inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met de coördinatoren van dit seminar: Marc van der Meer (marc.vandermeer@uvt.nl), Niko Manshanden (niko.manshanden@somz.nl) en Kees Vos (cjvos@xs4all.nl).

Meer (actuele) informatie: http://www.platformarbeidsverhoudingen.nl.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag