Jan Heijink dagvoorzitter studiedag Vakmedianet

  • -

Jan Heijink dagvoorzitter studiedag Vakmedianet

Category : Nieuws

Op verzoek van Vakmedianet was Jan Heijink dagvoorzitter op de studiedag 10 november 2016 met als titel: Gouden driehoek of Bermudadriehoek? over de relaties tussen bestuur, toezicht (RvC/ RvT) en ondernemingsraad. Als sprekers traden op prof. Rienk Goodijk, Vrije Universiteit, mr. Danielle Haenen, directeur SER, drs. Wil de Cloe, o.a. voorzitter RvT, mr. Willem van Leeuwen, o.a. voorzitter RvC en prof. Hans Schenk, Universiteit Utrecht. De discussietafels stonden onder leiding van mr. Arthur Hol. Het was studiedag van hoog niveau.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

25 april 2018 - Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties
Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

Najaar 2018
Onderzoekersmeeting - datum voor de jaarlijkse meeting van onderzoekers op het werkterrein van de SOMz zal nog worden vastgesteld. Wij informeren u hier zo spoedig mogelijk over.