Jaarcongres 2017: De brug tussen wetenschap en medezeggenschap

Category : Nieuws

Datum:   maandag 9 januari 2017
Plaats:    Universiteit Utrecht, locatie Academiegebouw en Faculty club, Domplein 29, 3512 JE te Utrecht. Het hart en gezicht van de UU.
Dagvoorzitter:   Niko Manshanden
Programma inclusief toelichting en inschrijven – Jaarcongres 2017 – PDF

Programma

12.30 uur:   Aankomst, koffie/thee.

13.00 uur:   Welkom en opening door het bestuur van de SOMz

13.10 uur:   Thema’s van de dag
Inleiding door prof. dr. Jan Kees Looise, voorzitter Raad van Advies van de SOMz en emeritus hoogleraar Human Resource Management, Universiteit Twente. Na een korte terugblik op de uitkomsten van het Jaarcongres 2016 zoomt hij vervolgens in op enkele kernvraagstukken waar veel ondernemingsraden voor staan.

  1. Participatie en werkoverleg op de werkvloer en hoe je dat verbindt met het                   vertegenwoordigend overleg, de democratische invloed via de OR?
  2. Productietechnologie (robotisering), digitalisering en inbreng van de OR. Wat kan de wetenschap in de huidige tijd bijdragen aan de inbreng van de OR?
  3. Governance (bestuur van de onderneming) en de OR; hoe vervult de OR zijn rol in de zogeheten ‘gouden’ driehoek met de bestuurder en de RvC/RvT?

Hij daagt de volgende sprekers uit zo concreet mogelijke hun kennis toepasbaar te maken.

13.35 uur:   De psychologie en medezeggenschap
Met prof. dr. Martin Euwema (is gevraagd), hoogleraar Organisatie-psychologie aan de KU Leuven, leggen we de brug van de psychologie naar de medezeggenschap. Eerst presenteert hij enkele relevante issues uit de (sociale) psychologie. Dan presenteert hij een casus en doet suggesties wat de (sociale) psychologie kan betekenen voor de participatie op de werkvloer en de verbinding naar de medezeggenschap.

14.20 uur:   De sociologie en medezeggenschap
Socioloog prof. dr. Frank Pot is emeritus hoogleraar Sociale innovatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was directeur van TNO Arbeid. Eerst verkent hij beknopt wat er vanuit zijn vakgebied aan technologische en sociale innovatie wordt onderzocht en wat de rol is van sociale partners. Dat gaat van robotisering tot platformeconomie en is onlosmakelijk verbonden met keuzes ten aanzien van flexibilisering. Dan legt hij de link naar de betekenis van directe participatie, van medezeggenschap over arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en van veranderende machtsverhoudingen. Ook hij doet dit aan de hand van een of enkele concrete voorbeelden.

15.05 uur:   Pauze

15.20 uur:   De bedrijfskunde en de OR
Vanuit de bedrijfseconomie/bedrijfskunde gaat het vaak om strategische keuzes van het bestuur van de onderneming. Prof. dr. Hans Schenk, hoogleraar Economie en organisatie aan de Universiteit Utrecht en kroonlid van de SER/CBM licht toe wat zijn vakgebied hierover leert. En hoe dat kan bijdragen aan versterking van de bijdrage van de OR aan de strategiekeuzes van het ondernemingsbestuur en aan goede corporate governance. Ook hier weer de uitdaging dit inzichtelijk te maken aan de hand van concrete casuïstiek.

16.05 uur:   Resultaten van de zoektocht
Afsluitend gaat het forum van de inleiders in gesprek met elkaar en met de zaal. Wat leert ons deze middag over waar en hoe de wetenschap de medezeggenschap vooruit kan helpen?

16.30 uur:   Afsluiting
Afsluiting en ‘zoemen’ met een hapje en een drankje.

Toelichting

Beste mensen,

De stichting SOMz heeft het stimuleren van onderzoek op gebied van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen in ondernemingen en instellingen in verschillende disciplines tot oogmerk, alsmede het vertalen van de verkregen kennis naar de praktijk. In zijn jaarlijks congres wil de SOMz de transfer van wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten naar professionals in de medezeggenschaps-ondersteuning zoals opleiders, adviseurs, juristen en ook vakbondsbestuurders bespreken.

Dit jaar willen ons beperken tot de input uit een drietal wetenschappelijke disciplines en vervolgens inzoomen op dat, wat uit de ‘knowledge base’ van deze disciplines een OR vooruit kan helpen. Dit willen we dan toespitsen op een drietal kernvragen waar veel medezeggenschapsorganen mee geconfronteerd worden. Zie voor de disciplines en de kernvragen het bovenstaand programma.

Vorig congres hebben we interessante informatie verkregen waar wetenschappers op een viertal disciplines alzo mee bezig zijn. Voor de vraag hoe dit te vertalen naar praktijktoepassing bleek weinig tijd te resten. We willen daarvoor op dit congres meer ruimte creëren. Dit denken we te bereiken door de inleiders na een korte verkenning van de ontwikkelingen van de knowledge base binnen hun vakgebied vervolgens een zo concreet mogelijke casus op tafel te laten leggen. Dit echter zonder te vermelden of en hoe de OR daarin heeft geopereerd, maar tastenderwijs, zo mogelijk interactief met de zaal, te verkennen wat de wetenschap de OR aan opties voor interventies zou kunnen bieden. We denken dat dit ook inspiratief voor de congresdeelnemers zou kunnen werken. Dus een brug slaan tussen wetenschap en medezeggenschap en die samen verkennen.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar info@somz.nl. Daarna krijgt u een rekening om €65,- over te maken om zo de kosten te dekken. Dit jaar zitten we in het hol van de leeuw van de Universiteit van Utrecht: het Academiegebouw aan het Domplein en die locatie is niet allen mooier dan die van vorig jaar maar ook hebben we wat meer eten en drinken geregeld.

Locatie


uu

Route

Openbaar vervoer
Vanaf Utrecht Centraal met bus 2, halte Domplein. Wandelroute vanaf Centraal Station (10 minuten), volg de route naar het Museumkwartier. Kies in Hoog Catharijne de uitgang ‘Godebaldkwartier’ en ga vervolgens linksaf richting de Domtoren. Ga onder de Dom door en steek het Domplein schuin rechts over. U loopt vervolgens recht op de ingang van het Academiegebouw af.

Eigen vervoer
Een actuele routebeschrijving is te vinden op de routeplanner van de ANWB of klik op de kaart hierboven.

Parkeren
De dichtstbijzijnde parkeergarage is op de Springweg, op zo’n tien minuten loopafstand van het Academiegebouw. Volg vanaf de snelweg de borden Centrum en vervolgens P Springweg (navigatie Strosteeg). Kies in de parkeergarage de uitgang Oudegracht en loop via de Strosteeg naar de Oudegracht. Steek de brug over en sla linksaf. Bij het Wed naar rechts, Lange Nieuwstraat naar links oversteken. Op het Domplein ligt het Academiegebouw meteen aan de rechterzijde.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag