Resultaten van nieuw onderzoek verwacht

Category : Nieuws

Naar verwachting zullen voor half mei 2017 de resultaten bekend worden van het langverwachte ‘Nalevingsonderzoek’ uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. In de week van 20 maart is een concept van het rapport voorgelegd aan een drietal klankbordgroepen uit het medezeggenschapsveld. Na de nodige bijstellingen zal het rapport openbaar worden. Dat is bijna 6 jaar nadat het vorige ‘Nalevingsonderzoek’ plaatsvond in 2011. We zijn benieuwd hoe werkgevers en werknemers anno 2017 de medezeggenschap vorm geven en beleven.

Momenteel loopt een onderzoek van de AWVN onder zijn leden naar de vormgeving en de verleende faciliteiten aan de medezeggenschap. De geplande datum van publicatie van de resultaten is ons niet bekend.

Luuk Verburgh van bureau Ruysdael start met een kwalitatief onderzoek naar contacten tussen en mogelijke samenwerking van medezeggenschapsorganen bij bedrijfsfusies of -overnames.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag