Onderzoekersmeeting 2017

Woensdag 13 september organiseert de SOMz voor de vierde maal de jaarlijkse meeting van onderzoekers. Deze zal plaatsvinden van 13.00 – 16.30 uur in Utrecht (locatie nog nader te bepalen). Het betreft hier de uitgestelde meeting zoals die aanvankelijk was gepland voor 29 maart 2017. De agenda voor die bijeenkomst blijft in principe onveranderd.

De meeting is bedoeld als netwerkbijeenkomst van onderzoekers uit verschillende disciplines en instituten om kennis te nemen van elkaars werk en ideeën. Het gaat om een vrije gedachtewisseling zonder publiciteit naar buiten. In besloten kring en op informele wijze maakt ieder zijn of haar onderzoek of interesse kenbaar. Daarnaast besteden we ditmaal aandacht aan de gewenste en mogelijke methoden van onderzoek toepasbaar in het aandachtsgebied.

Programma
12.45 uur
  Inloop
13.00 uur   Welkom en opening door prof. Jan Kees Looise, voorzitter Raad van Advies SOMz
13.15 uur   Jan Heijink, voorzitter SOMz, gaat kort in op de resultaten van de onlangs afgeronde inventarisatie 2016 van onderzoek in het werkveld. De deelnemers ontvangen een geprint exemplaar van het rapport.
13.30 uur   Kennismaking en presentaties 
Onder leiding van Niko Manshanden (secretaris SOMz)) vertelt ieder van de deelnemers in een uitgebreide ronde over haar of zijn ideeën over onderzoek en presenteert – indien van toepassing- een lopend of recent afgerond project. Illustratieve posters kunnen worden opgehangen en toegelicht.
14.30 uur   Pauze met mogelijkheden tot nadere kennismaking of toelichting van de posters
15.00 uur   Methoden van goed onderzoek
Nu de waarde van onderzoek hier en daar in twijfel wordt getrokken is het wellicht meer dan ooit zaak in ons werkveld aandacht te schenken aan goede methoden van onderzoek. We stellen voor hierover van gedachten te wisselen aan de hand van twee korte referaten.

  • Harry van den Tillaart (senior onderzoeker) zal ingaan op de vereisten en mogelijkheden van verantwoord survey-onderzoek.
  • Na een korte inleiding over verantwoorde methoden van kwalitatief onderzoek zoals de etnografische methode en casestudies in organisaties verdiepen we ons in de praktische mogelijkheden binnen het werkveld van de SOMz. Inleider wordt gezocht.

16.00 uur   Afsluiting, afdronk en napraten

Nieuwe aanmeldingen sturen aan jan.heijink@somz.nl . Er zijn nog enkele plaatsen vrij.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag