Aankondiging project “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”

  • -

Aankondiging project “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”

Participatie aan de besluitvorming in de onderneming en de rol die onderscheiden groepen werknemers daarbij (kunnen) vervullen, staat sterk in de belangstelling. Denk aan discussies over gender, over het (gebrek aan) inclusie van de ‘flexibele schil‘ en de participatie van Nederlanders met een dubbel paspoort. Wat is de rol van de medezeggenschap en met name de ondernemingsraad? Er is inmiddels een werkgroep vanuit de SOMz gevormd, die het thema verder gaat inventariseren. In een weerszijden afbakenend beraad met het secretariaat van de SER/CBM is besloten dat de SOMz voorlopig niet zelf een workshop gaat organiseren, maar dat dit meer op de weg van de CBM ligt. De SOMz legt zich nu toe op inventarisatie van wat de wetenschap op dit terrein heeft opgeleverd en wat de praktijk hiervan kan leren. Nadere info: jan.heijink@somz.nl.

.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

25 april 2018 - Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties
Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

Najaar 2018
Onderzoekersmeeting - datum voor de jaarlijkse meeting van onderzoekers op het werkterrein van de SOMz zal nog worden vastgesteld. Wij informeren u hier zo spoedig mogelijk over.