PhD Defense Marcus Meyer

Category : Nieuws

Op maandag 9 april 2018 zal Marcus Meyer promoveren op zijn proefschrift getiteld: ‘The Position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations’.

Voor het eerst sinds bijna 5 jaar zal er weer wetenschapper promoveren op onderzoek naar de medezeggenschap. Vaak wordt er getwijfeld aan de mogelijkheid van Nederlandse ondernemingsraden invloed te krijgen op de besluiten van internationale concerns. Heeft Marcus gevonden dat er wel degelijk invloed mogelijk is?

Het dissertatie onderzoek heeft onder begeleiding gestaan van prof. Ferdinand Grapperhaus (de huidig minister van Justitie) en prof. Saskia Klosse van de Universiteit Maastricht. Vanuit de SOMz hebben we een (kleine) bijdrage kunnen leveren aan het eerste deel van het onderzoek van Marcus Meyer.

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de dissertatie bestaat uit twee delen. Eerst een empirisch onderzoek naar de ervaringen en opvattingen van OR-en en bestuurders van internationale concerns en vervolgens een vergelijkende juridische verkenning van de rechten en bevoegdheden van de medezeggenschap in internationaal perspectief.

In 2015 heeft Marcus al een inkijkje gegeven in wat het eerste deel van het onderzoek zoal opleverde. Hij schreef; “Voor een effectieve en efficiënte medezeggenschap staan naast het maken van afspraken over een zo vroeg mogelijke en omvattende informatieverschaffing van het management, goede procesafspraken met betrekking tot consultatie volgens artikel 25 WOR centraal. Op basis van de interviewresultaten wordt geconstateerd dat het overleg deels zeer verschillend in de betreffende concerns wordt ingevuld en een groot aantal best practices in de praktijk wordt toegepast.”

Ook zo benieuwd wat hij verder heeft ontdekt? De openbare verdediging van het proefschrift vindt plaats in de aula van de Universiteit Maastricht op maandag 9 april om 14.00 uur.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag