Marcus Meyer gepromoveerd op onderzoek naar de positie van Nederlandse ondernemingsraden in multinationals

  • -

Marcus Meyer gepromoveerd op onderzoek naar de positie van Nederlandse ondernemingsraden in multinationals

Category : Nieuws

Maandag 9 april verdedigde Marcus Meyer in de aula van Universiteit van Maastricht zijn omvangrijke (510 pagina’s) proefschrift getiteld  “The position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations. Bij de opponenten was er veel  lof voor de aanpak van zijn onderzoek.  Het viel ons op dat de vragen die gesteld werden twee strekkingen kenden.  Staat het Nederlandse medezeggenschapsrecht niet op gespannen voet met internationale regelingen? En: hoe kan met name de naleving van de structuurwet verbeterd worden? Marcus reageerde vlot op de vragen. In zijn opening had hij al gewezen op het belang van medezeggenschap ook in multinationals, omdat het goed is voor het functioneren van de onderneming en omdat medezeggenschap een grondrecht van werknemers is. Weinig gingen de opponenten in op de nadere details van de onderzoeksresultaten en op de methodische onderbouwing. Wij hopen hier binnenkort nader op in te gaan.  Tot slot feliciteerde promotor professor Ferdinand Grapperhaus (nu minister van Justitie) de promovendus met wat toch merendeels een solo-exercitie was.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

25 april 2018 - Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties
Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

Najaar 2018
Onderzoekersmeeting - datum voor de jaarlijkse meeting van onderzoekers op het werkterrein van de SOMz zal nog worden vastgesteld. Wij informeren u hier zo spoedig mogelijk over.