Jaarcongres 2020

Uitnodiging SOMz-congres Medezeggenschap in multinationale ondernemingen
4 februari 2020
13:00-18:00 uur
Sociaal Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag

Januari 2020

Graag nodigt SOMz u uit voor het jaarcongres op 4 februari 2020.

Dit jaar is gekozen voor het thema Medezeggenschap in multinationale ondernemingen. De sprekers zullen ingaan op de problemen bij, en de mogelijkheden van medezeggenschap in multinationale ondernemingen. Tijdens de conferentie zullen we ons onder meer afvragen hoe vanuit deze bevindingen aan medezeggenschap het beste vorm kan worden gegeven.

De kosten voor deelname, inclusief broodjes, koffie en borrel, bedragen € 65 per deelnemer. Donateurs genieten € 20 korting. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat@somz.nl.

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting MNO.

 

 

 


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag