Het jaar 2015 is betrekkelijk schraal geweest wat betreft de opbrengst aan onderzoek op gebied van de medezeggenschap.

Aukje Nauta schreef een hoofdstuk  getiteld Industrial Relations en Works Counsils in the Netherlands, gebaseerd op interviews met 10 HR managers en 70 Nederlandse HR managers uit een sample van 614 Europese HR-managers. Dit hoofdstuk maakt deel uit van het boek “Promoting Social Dialogue in European Organizations” van Martin Euwema en Lourdes Munduatte, Springer Open Source 2015.

Saraï Sapulete en Annette van den Berg hebben een artikel geplaatst  in “Economic and Industrial Democracy”, 2015. Het is het verslag van een drietal casestudies naar de vraag hoe ondernemingsraden invloed kunnen hebben op de personele gevolgen van inkrimpingen en sluitingen van dochterondernemingen van multinationals. Zie http://eid.sagepub.com/content/early/2015/06/04/0143831X15586436.abstract.

Harry van den Tillaart, John Warmerdam en Evelien Sombekke hebben het rapport gepresenteerd van de eerste peiling (2015) van de Monitor Medezeggenschap op Universiteiten en Hogescholen, ISO en ITS.

Marcus Meyer doet onderzoek naar de invloed van Nederlandse ondernemingsraden in internationale concerns en heeft een deel van de resultaten van zijn empirische dataverzameling gepubliceerd in het Tijdschrift voor Recht en Arbeidsrecht , dat is te vinden onder deze link: http://www.tijdschriftrechtenarbeid.nl.

Luuk Verburgh deed onderzoek in 16 gemeenten naar de invloed van de OR in tijden van grote veranderingen. Het verslag van het onderzoek is te vinden in OR-Informatie 7-8 juli-augustus 2015 pagina’s 26-28.

Carl Splinter rondde zijn masterscriptie af “De Europese Unie en werknemersparticipatie in multinationale ondernemingen” bij de Faculteit Geschiedenis van de Universiteit van Utrecht.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag