In 2017 verschenen de rapporten van een viertal onderzoeken. Het betreft:

 • Onkenhout, Hans en Caroline van Teeffelen (2017), HOE DENKT DE UVA EROVER?, Uitslag van en toelichting bij het raadgevend referendum onder de universitaire gemeenschap van de UvA, Ruigrok NetPanel – januari 2017
  Lees meer
 • Verbiest, Sarike, Wouter van der Torre, Linda Koopmans, Hardy van de Ven en Anneke Goudswaard (2017), Zeggenschap voor flexwerkers, voorbeelden uit de praktijk, TNO Gezond Leven, Leiden 2017
  Lees meer
 • Vijlder, Frans de, Carlos van Kan, Patricia Brouwer, M.m.v. Ilona Schouwenaars, 2017, Medezeggenschap onder het vergrootglas, Een themaonderzoek in het kader van de governance VO, Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties, HAN Hogeschool, Kenniscentrum Publieke Zaak, Nijmegen, juni 2017.
  Lees meer
 • Verhoeff, Arjen en Kim van der Hoeven (2017), Ledenonderzoek faciliteiten medezeggenschap 2017, AWVN, Den Haag, september 2017
  Lees meer

Deze onderzoeken zijn elk voor zich interessant. Dit niet vanwege representativiteit of de breedte van het onderzoek, maar vanwege de inhoudelijke thematiek. Naar verwachting verschijnen nog dit jaar de rapporten van drie meer representatieve onderzoeken.

Het zogeheten ‘Nalevingsonderzoek WOR 2017’. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek is inmiddels afgerond.
De dissertatie van Marcus Meyer (Universiteit Maastricht) naar de invloed van de Nederlandse medezeggenschap binnen internationale concerns.
En van de hand van M. Lükerath-Rovers m.m.v. Hans Schenk zal binnenkort de nieuwe jaargang verschijnen van het Nationaal Commissarissen Onderzoek, TiasNimbas/Universiteit Tilburg en Erasmus Universiteit.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag