Author Archives: Danella Zuidema

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?

Category : Nieuws

Een bijeenkomst georganiseerd door de BVMP en SOMz waarin wetenschappers en medezeggenschapsprofessionals elkaar ontmoeten om ervaringen en inzichten uit te wisselen. Met als centrale vraag wat OR-en nodig hebben om gewenste vernieuwing te verwezenlijken.  

De praktijk van de medezeggenschap is altijd in ontwikkeling en onderhevig aan verandering geweest. Onderzoekers van AIAS/HSI en Basis en Beleid hebben onderzoek gedaan naar organisaties waar die veranderingen zich afspelen. Wat zijn de achtergronden, motieven, doelstellingen en resultaten van nieuwe vormen van medezeggenschap in de medezeggenschapspraktijk?   In oktober 2019 is dit onderzoektraject afgesloten met een slotconferentie waarin de bevindingen zijn gepresenteerd en bediscussieerd. Naast een eBook (Experimenteren in medezeggenschap; Evaluatie van vernieuwingsprojecten in medezeggenschap) is hier een interactieve medezeggenschapstool ter ondersteuning van veranderingstrajecten uit voortgekomen.   Een aandachtsgebied uit het onderzoek richtte zich op de “Lopende experimenten in medezeggenschapsmodernisering en behoeften in de praktijk aan (verder) veranderingen, afgezet tegen de doelstellingen van – en mogelijkheden binnen – de WOR”. Dit haakt aan bij vragen waar medezeggenschapsprofessionals ook tegenaan lopen: Kun je ook moderniseren met de ‘de riemen die je hebt’?Biedt de WOR niet genoeg ‘haakpuntjes’ voor vernieuwing?En zitten bestuurders, OR-leden en medewerkers wel te wachten op moderne vormen van medezeggenschap?   Ook de onderzoekers vragen zich af of nieuwe, vaak minder in de OR-vertegenwoordigende vormen van medezeggenschap, binnen bedrijven wel het goede antwoord zijn.   Deze bijeenkomst biedt de mogelijkheid om hierover van gedachten te wisselen; onderzoek ontmoet de dagelijkse praktijk van de medezeggenschapsprofessionals.  

Interessant? Meld je aan bij de BVMP.
Het aantal deelnemers is maximaal 20 dus wees er snel bij!

Opzet bijeenkomst Inleiding onderwerp en korte presentatie van het onderzoekDiscussie over de vraag of de WOR genoeg ‘haakpunten’ biedt voor vernieuwingOphaalsessie met als uitgangsvraag; wat hebben OR-en nodig om de gewenste vernieuwing in gang te zetten?Formuleren van aanbevelingen vanuit het werkveld voor vervolgonderzoek.    

Voor wie?
BVMP-leden (trainers, adviseurs, advocaten, juristen en ambtelijk secretarissen) die benieuwd zijn naar de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek en met elkaar in gesprek willen over wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk van het medezeggenschapswerk.

Door wie? Een samenwerking van de BVMP en SOMz. De inleiders zijn Dr. Frank Tros, Senior Researcher AIAS-HSI, Universiteit van Amsterdam en Drs. Simone van Houten-Pilkes MMO, organisatieadviseur Basis & Beleid.

Wanneer? Vrijdag 30 oktober 2020 (13.30 – 17.00 uur). Inloop vanaf 13.00 uur en na afloop napraten met een borrel en een hapje.

Waar? In de Coronaproof Collegezaal van de Bibliotheek van Utrecht (het voormalig postkantoor). Een uniek pand in de traditie van de Amsterdamse school. De accommodatie is op verschillende manieren te bereiken.  

Kosten? Voor BVMP-leden is deze bijeenkomst gratis. Wel is het belangrijk om je in te schrijven via het formulier op de website van de BVMP. Niet-leden van de BVMP kunnen deelnemen voor € 35,00. Als u daarna besluit om lid te worden, wordt dit bedrag afgetrokken van het eerste jaar volledige lidmaatschapsgeld. No show? – Ieder lid of deelnemer ontvangt 10 dagen voor de workshop of activiteit per mail een herinneringsbericht. Indien een deelnemer niet bij de workshop aanwezig kan zijn, kan hij of zij zich tot 7 dagen voorafgaand kosteloos via info@bvmp.nl afmelden. Als de afmelding binnen 7 dagen plaatsvindt, wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij niet verschijnen zonder bericht wordt € 50,- gefactureerd.

Interessant? Meld je aan bij de BVMP.
Het aantal deelnemers is maximaal 20 dus wees er snel bij!

 


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag