0055_FldB_20160111_153306__DSC8819kl

Eigen bijeenkomsten
Zoals ook elders vermeld organiseert de SOMz twee belangrijke bijeenkomsten per jaar: het jaarcongres in januari en de onderzoekersbijeenkomst in maart of april. Het jaarcongres is voor intermediairs voor de medezeggenschap, te weten OR-opleiders, adviseurs en juristen. Dit met het oogmerk om deze professionals in contact en in dialoog te brengen met wetenschappelijke onderzoekers op het terrein, daar inzichten op te doen en die dan weer kunnen verwerken in het medezeggenschapswerk.  De onderzoekersbijeenkomst heeft een besloten karakter en is een centraal gebeuren vanuit onze doelstelling om onderzoekers op het gebied van medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen met elkaar in contact te brengen. Onderzoekers vertellen over hun onderzoek of plannen daarvoor, zijn een klankbord voor elkaar over de opzet, de aandachtspunten en de resultaten van onderzoek.

Samen met anderen
Naast de eigen bijeenkomsten organiseert de SOMz bijeenkomsten met anderen, bijvoorbeeld met de NVA of het CAOP,  of is participant bij andere congressen rond medezeggenschap.

Inleidingen
Een andere vorm is het optreden op congressen of bijeenkomsten door anderen georganiseerd. Zo waren bestuursleden van de SOMz inleider op het congres van de BVMP. Als u iemand vanuit de SOMz een verhaal wilt laten houden mail dan naar info@somz.nl.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag