Donateurs

Om de website en de andere activiteiten te bekostigen, of daar een bijdrage in te leveren, werkt de SOMz met donateurs. Dat kan op verschillende manieren.

De verschillende soorten donateurs, de daaraan gekoppelde diensten en de kosten staan hieronder weergegeven. U kunt zich opgeven via ons contactformulier onder vermelding van het soort donateurschap, waarbij u ook uw shortcut naar uw LinkedIn-profiel vermeldt. Indien dit van toepassing is vermeldt u ook wie namens de organisatie (collectief donateurschap) autoriseert wie er toegang heeft tot de faciliteiten en welke personen dit zijn (namen, e-mailadressen, shortcuts naar LinkedIn-profielen). Of u stuurt een email naar secretariaat@somz.nl.

Soort donateurschap en kosten

Soort donateurschap Faciliteiten (zie hieronder) Kost op jaarbasis
Collectief: vakgroep, onderzoeksschool- of instituutslidmaatschap: maximaal 10 onderzoekers, promovendi, (master)studenten en hun begeleiders en promotoren 1-9 €360,-
Individueel donateurschap voor onderzoekers: universitaire en niet-universitaire onderzoekers 1-9 €40,-
Individueel donateurschap voor medezeggenschapsdienstverleners: opleiders, trainers, adviseurs, juristen, publicisten, beleidsmedewerkers en overige geïnteresseerden 3-9 €30,-
Collectief donateurschap voor medezeggenschapsdienstverleners: maximaal 10 personen uit organisaties als in de vorige rij genoemd 3-9 €200,-

Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

25 april 2018 - Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties
Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

Najaar 2018
Onderzoekersmeeting - datum voor de jaarlijkse meeting van onderzoekers op het werkterrein van de SOMz zal nog worden vastgesteld. Wij informeren u hier zo spoedig mogelijk over.