Financiën

De SOMz is een vrijwilligersorganisatie die zelf geen inkomsten heeft. Om de verschillende middelen en activiteiten te kunnen bekostigen zijn wel enkele financiële middelen noodzakelijk.

Deze middelen komen beschikbaar via:

  • Donateurs
  • Incidentele bijdragen: aan belanghebbende organisaties wordt incidenteel een eenmalige bijdrage gevraagd voor dekking van de onkosten van de SOMz. Leden van deze organisaties krijgen daarvoor gratis of met reductie toegang tot het jaarlijks te organiseren onderzoekscongres. Of andere activiteiten.
  • Sponsoring: organisaties en bedrijven kunnen het werk van de SOMz ook sponsoren. Boven een bepaald minimum bedrag verkrijgen zij hiermee vermelding met hun logo op de website van de SOMz met een link naar de eigen website.
  • En via een bijdrage van de deelnemers aan bijeenkomsten als het Jaarcongres.

Agenda

2019

7 januari
Jaarcongres 'Medezeggenschap en Democratie' van 13.15 - 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

2018

6 november 2018
'Grensoverschrijdende Medezeggenschap' - Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag