De positie van Nederlandse ondernemingsraden in internationale concerns

Marcus Meyer bezet sinds eind 2013 een promotieplaats bij de afdeling Publiekrecht van de Universiteit Maastricht. In de voorbereiding van zijn dissertatie heeft hij een empirisch onderzoek gedaan in de vorm van een schriftelijke enquête gevolgd door diepte-interviews. Een deel van de resultaten is gepubliceerd, een ander deel volgt in de beoogde dissertatie najaar 2017.

Voor verder overzicht van lopend onderzoek, stand eind 2016: zie SOMz rapport Inventarisatie van onderzoek 2016.  Nieuwe informatie gaandeweg 2017 en de meeting van onderzoekers van 13 september maken het mogelijk om beknopt een lijst van te starten of al lopend nieuw onderzoek te weer te geven.

  • FNV in opdracht aan universitaire onderzoekers (UvA?): ontwikkeling van een toetsingskader voor nieuwe vormen van medezeggenschap. Start in de herfst van 2017
  • Instituut GAK (m.m.v. de SER): tweejarig project pilots nieuwe vormen van medezeggenschap met flankerend wetenschap onderzoek. Start in de herfst van 2017; de opdracht tot wetenschappelijk begeleiding van het project is inmiddels verstrekt aan een consortium.
  • Coenmans (ReflecT/ Universiteit Tilburg): start van een promotie-onderzoek naar de rol van de OR bij robotisering in de gezondheidszorg.
  • Akkermans en K. Manevska (Radboud Universiteit, Managementsstudies): brede studie naar de mondigheid van werknemers in tijden van verandering van de arbeidsverhoudingen, daarbinnen een project met experimenten met medezeggenschap.
  • Luuk Verburgh (organisatie-adviseur van LenV): onderzoek naar de samenwerking tussen OR-en bij fusies en/of overnames.
  • Jan Popma (FNV): studie naar robotisering en de effecten voor de arbeidsomstandigheden.
  • Mulder (onafhankelijk onderzoeker): beeldvorming en theorie achter NEIRE en toegepast voor de ambtelijk secretaris van de OR (VASMO).
  • Mudde (docent en onderzoeker in het VO): HRM en optimale organisatie van de docent in het VO, rol van de medezeggenschap hierbij.
  • van den Berg (USE / Universiteit Utrecht): analyses van grote dataset vergelijking Duitsland Nederland invloed van de medezeggenschap, onderzoek samen met A van de Witteloostuijn.
  • Josee Lamers (Lamers-ICMConsultancy), deelname aan Eurofound (Institute Dublin) projecten en aan project stimulering vergroting aantal Nederlandse commissarissen in internationale concerns.

Het betreft zeker interessante thema’s; toch zouden we graag nog enige aanvulling zien. Zie Gewenst onderzoek.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag