De SOMz geeft minimaal twee keer per jaar (en verder zo vaak als daar aanleiding toe is) een Nieuwsbrief uit over actuele ontwikkelingen rond medezeggenschap en onderzoek. En over relevante bijeenkomsten op dit gebied. Deze nieuwsbrieven kunt u lezen op onze website maar wij willen die ook graag aan geïnteresseerden mailen. Als u in het bestand wilt worden opgenomen meldt u dan op de website aan.

Nieuwsbrief 0 – juli 2013
Nieuwsbrief 1 – februari 2014
Nieuwsbrief 2 – juni 2014
Nieuwsbrief 3 – oktober 2014
Nieuwsbrief 4 – april 2015
Nieuwsbrief 5 – november 2015
Nieuwsbrief 6 – maart 2016
Nieuwsbrief 7 – juni/juli 2016
Nieuwsbrief 8 – oktober 2016
Nieuwsbrief 9 – december 2016
Nieuwsbrief 10 – juni 2017
Nieuwsbrief 11 – september 2017
Nieuwsbrief 12 – februari 2018
Nieuwsbrief 13 – maart 2018


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag