Als gevolg van de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) van 2013 werd het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut GBIO opgeheven. De subsidieregeling voor scholing en vorming van ondernemingsraden die werd uitgevoerd door het GBIO kwam te vervallen. Andere taken van het GBIO zijn ondergebracht bij de SER. Het GBIO evalueerde de kwaliteit van de door GBIO erkende instituten gegeven cursussen voor ondernemingsraden en deed ook onderzoek naar de ontwikkeling van de medezeggenschap in Nederland. Dit werk van het GBIO is door de wetgever niet belegd bij de SER of enig ander instituut. Vanuit een geconstateerde leemte is de SOMz voortgekomen als een particulier initiatief los van de SER.

De SOMz kent twee organen: het Bestuur en de Raad van Advies. Het bestuur bestaat uit personen die geen direct belang (meer) hebben bij onderzoek, maar wel bekend zijn met onderzoek en het veld van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op microniveau. Voor de Raad van Advies worden personen benaderd die hun roots hebben in de institutionele partijen op het veld van de medezeggenschap en bovendien voor verbinding kunnen zorgen.

Het Bestuur
Dit bestaat uit:
voorzitter: em. prof. dr. Hans Schenk
penningmeester: drs. Danella Zuidema
secretaris: drs. Simone van Houten-Pilkes MMO

De Raad van Advies
De Raad van Advies staat het Bestuur met raad, daad en advies terzijde en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en uit leden die de belangrijkste stakeholders op gebied van onderzoek naar de medezeggenschap representeren. De Raad van Advies is als volgt samengesteld:

voorzitter:
prof. dr. Jan Kees Looise, Universiteit van Twente, emeritus hoogleraar HRM
leden:
dr. Annette van den Berg, Universiteit Utrecht, vanuit de wetenschap
drs. Harry van den Tillaart, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen, namens de NVMz
drs. Marianne van der Pol, Basis en Beleid, vanuit werknemerskring (vakbonden)
drs. Geert de Bruin, AWVN, vanuit werkgeverskring

Werkgroepen
De SOMz kent werkgroepen voor specifieke taken, waarin bestuursleden en leden Raad van Advies samenwerken met vrijwilligers.

  • Commissie Jaarcongres: Danella Zuidema, Simone van Houten, Jan Kees Looise en Jan Heijink.
  • Commissie website: vacatures
  • Commissie corporate governance: Jan Kees Looise, Frank Schreiner en Jan Heijink
  • Commissie beheer en ordening database: vacatures
  • Voorbereidingsgroep workshop inclusie: prof. Jan Kees Looise, prof. Yvonne Benschop, prof Agnes Akkerman, ir. Paul Becht, drs. Wim Mulder en Jan Heijink

Professionele ondersteuning
De SOMz wordt professioneel ondersteund bij het web beheer (Michael van Vliet en Annika van Zonneveld) en bij de financiële administratie (Yvonne Havik).


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag