Verslag werkconferentie 6 november: Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau: vormgeven aan transities

Category : Nieuws

Hier treft u het verslag aan van de op 6 november gehouden werkconferentie van de NVA en de SOMz “Arbeidsverhoudingen op organisatieniveau: vormgeven aan transities”.

Hieronder treft u achtergrondinformatie aan van de inleiders.

Artikel Holtzer in het FD
Artikel Kruger Gillissen OR3.0
Artikel Looise zeggenschap
Promotie Holtzer
Sapulete proefschrift Nederlandse samenvatting
Toekomstscenario’s medezeggenschap Smit


De rol van de OR bij transities in arbeid en organisatie van de arbeid

Category : Nieuws

Op 6 november 2014 organiseert de SOMz samen met de NVA een werkconferentie met als titel “De rol van de OR bij transities in arbeid en organisatie van de arbeid”. Over de inhoud van de conferentie en hoe u zich kunt opgeven kunt u hier meer lezen.


Juni 2014

Category : Nieuws

Nieuw bestuurslid
Marjet van der Heijden is met ingang van 20 juni ons vierde bestuurslid.

Nieuwsbrief nummer 2
In onze laatste nieuwsbrief treft u de balans aan van één jaar SOMz.

Nieuw onderzoek: Onderzoek Goed OR-werk
Saraï Sapulete doet onderzoek naar de effectiviteit van ondernemingsraden. In haar proefschrift onderzocht zij het effect van de aanwezigheid van een OR op de productiviteit van medewerkers en personeelsverloop. De productiviteit stijgt significant bij aanwezigheid van een OR. Personeelsverloop daalt bij aanwezigheid van een OR, hoewel slechts in slechtere economische tijden, waarin de OR een meer beschermende rol aanneemt. Daarnaast onderzocht Saraï de manieren waarop een OR effectief kan zijn, waarbij de persoonskenmerken en de attitude van management als essentieel onderdeel naar boven kwamen.

Momenteel vergelijkt Saraï ondernemingsraden in Duitsland, Frankrijk en Nederland met de vraag of er ondanks de verschillende institutionele context, toch vergelijkbare processen op de werkvloer plaatsvinden, bijvoorbeeld in de manier waarop OR en management met elkaar omgaan.

Meer informatie over het onderzoek, een oproep tot deelname en de vragenlijst treft u hier aan: Onderzoek Goed OR-werk

Nieuw onderzoek gepubliceerd
Het vijfde onderzoek in 2014:

  • Tillaart H., Warmerdam, J. Ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten, De landelijke verkiezingen in 2014 en vergelijking met de eerdere verkiezingen onder het  WOR-regime”, Nijmegen, april 2014.

Publicatielijst
Inmiddels is de lijst met publicaties over medezeggenschap weer vernieuwd en het aantal is de 200 gepasseerd.


Nieuwe onderzoeken

Category : Nieuws

In het voorjaar van 2014 zijn er vier nieuwe onderzoeken verschenen.

  • Holtzer M., De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap, proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 2014
  • Soppe, A.B.M., Houweling A.R. (kernredactie) “Delen in modern ondernemen, Financiële werknemersparticipatie in Nederland”, 2014, Erasmus Universiteit Rotterdam, ISBN 978-90-567713-97
  • Braak ter H., Verburgh L., Wierts E. “De invloed van de crisis op de medezeggenschapsdialoog, Inzicht in de veranderende samenwerking tussen medezeggenschap – bestuurder – achterban”, WagenaarHoes, 2014.
  • Zaal I., “De reikwijdte van medezeggenschap”, proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 2014.

Februari 2014

Category : Nieuws

Bijeenkomst onderzoekskring
De eerste bijeenkomst van de onderzoekskring vond plaats op dinsdagmiddag 4 februari bij de School of Economics van de Universiteit van Utrecht. Een twintigtal onderzoekers uit verschillende disciplines en van divers pluimage namen kennis van elkaars projecten en voerden geanimeerde discussies. Een kort verslag treft u aan in nieuwsbrief 1. Een uitvoeriger verslag komt beschikbaar voor de onderzoekers die donateur zijn.
Overzicht onderzoek
Er is inmiddels een tussenrapportage verschenen van de inventarisatie medezeggenschapsonderzoek. Er is een verdeling gemaakt naar afgerond, lopend en voorgenomen onderzoek. In nieuwsbrief 1 kunt u hier meer over lezen. Het volledige rapport is alleen beschikbaar voor donateurs. Een lijst van verschenen publicaties treft u aan onder de rubriek “onderzoek”.


December 2013

Category : Nieuws

Hans Boeckler Doctoral Fellowship
De Hans Boeckler Stichting kondigt het Hans Boeckler Doctoral Fellowship (HBDF) aan voor de termijn 2014/15. Sluiting inschrijving 28 februari 2014.

Bijeenkomst onderzoekskring
De eerste bijeenkomst van de kring van onderzoekers vindt plaats op dinsdagmiddag 4 februari bij de Universiteit van Utrecht.
De bijeenkomst is in nauwe samenwerking met onderzoekers voorbereid. In december wordt de uitnodiging verzonden.
Wilt u ook uitgenodigd worden en hebben wij u het afgelopen half jaar als onderzoeker nog niet benaderd, dan kunt u zich als onderzoeker opgeven via ons contactformulier onder vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Meer informatie over de kring van onderzoekers en donateurschap kunt u hier lezen.
Inventarisatie van onderzoek
De inventarisatie van onderzoek op het gebied van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveau is gestart. Aan een veertigtal ons bekende onderzoekers is via de mail gevraagd opgave te doen van onderzoek dat zij tot 5 jaar terug hebben afgerond.
Niet alleen wordt gevraagd naar de titel en het onderwerp van onderzoek, maar ook wordt verzocht om in het kort de uitkomsten weer te geven. Daarnaast wordt ook lopend onderzoek en onderzoek dat “in de pen is”  geïnventariseerd. Op de eerste bijeenkomst van de onderzoekskring wordt het resultaat worden besproken. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden via de website.

Bent u nog niet aangeschreven en wilt u dat ook uw onderzoek in de inventarisatie wordt meegenomen? Meldt u aan met naam, e-mailadres en telefoonnummer via ons contactformulier en u wordt benaderd.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag