0079_FldB_20160111_171257__DSC8871klHet stimuleren van goed onderzoek naar medezeggenschap, en dus naar goede medezeggenschap, doet de SOMz niet alleen maar doe je samen. Wij werken samen met de andere spelers en instanties in het veld van medezeggenschap.  Als u met de SOMz een plan wilt uitwerken, of een gezamenlijke activiteit wilt uitwerken, kunt zich daarvoor aanmelden via info@somz.nl.  Voor een impressie daarvan hieronder enkele voorbeelden.

NVA
In 2014 heeft de SOMz een congres georganiseerd met de Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen, NvA. Dat was op 6 november  in de “tempel” van de Nederlandse arbeidsverhoudingen, in de grote Vergaderzaal van de SER te Den Haag. Het werkcongres ging over de arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen en arbeidsorganisaties. Centraal staat de vraag naar de rol van de ondernemingsraad in tijden van grote veranderingen en transities. Op 3 juni 2016 doet SOMz mee aan het seminar NVA/TvA  over de “Toekomst van de medezeggenschap”.

MNO
De SOMz heeft met de stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) veel gesproken en samengewerkt om het promotie-onderzoek van Marcus Meyer van de Universiteit van Maastricht richting te geven en uit te kristalliseren. Daarbij  is ook met de SER en het ministerie van SZW gesproken om een tweede deel van dit onderzoek mogelijk te maken. Op het najaarscongres van het MNO, op woensdag 24 november 2015, werd de SOMz daar uitdrukkelijk voor bedankt. Daar werd het eerste deel van het onderzoek “De positie van de Nederlandse ondernemingsraad in internationale concerns” gepresenteerd.

SER
De SOMz overlegt regelmatig met de SER over verricht en toekomstig onderzoek. En adviseert daarover.

SZW
Rond onderzoek, onderzoeksthema’s en actualiteiten heeft de SOMz ook regelmatig overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

OR-instituten en platforms
Regelmatig treden leden van het bestuur of de Raad van Advies op bij congressen, themadagen en bijeenkomsten van andere instituten, instanties en platforms van de medezeggenschap. Of geven we samen zo’n dag vorm en leveren we ideeën voor een programma. In 2016 was dat bijvoorbeeld op 19 februari tijdens een mini-Symposium “Medezeggenschap in gemeenteland”  op het Stadskantoor Utrecht, georganiseerd door het CAOP, A&O fonds Gemeenten en SOMz.

De Burcht
De SOMz doet mee aan de werkgroep medezeggenschap en corporate governance van de Burcht. Ook hebben we regelmatig overleg met vertegenwoordigers van De Burcht.

Universiteiten
De SOMz overlegt regelmatig met onderzoekers van verschillende universiteiten.

Uitgeverijen en OR-bladen
Regelmatig overleggen we met uitgeverijen van literatuur rond medezeggenschap. Zo zijn we in gesprek over de publicaties van artikelen en interviews maar ook over boeken die wij willen publiceren of gepubliceerd zouden willen hebben.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag