DSC_1216In Nederland studeren duizenden studenten aan universiteiten en hogescholen. Zij maken voor hun afstuderen een scriptie, een onderzoeksverslag, thesis, masterwerkstuk, masterthesis of hoe dat ook wordt genoemd. Voor SOMz gaat het om het eindwerkstuk en als dat over medezeggenschap gaat is dat interessant. Meestal komen de scripties voor medezeggenschap voor bij afstudeerrichtingen in de sociologie, organisatiekunde, organisatie-psychologie, politicologie of rechten. Mocht u een relevante scriptie tegenkomen geef dat dan aan ons door: secretariaat@somz.nl. Dan nemen we die in onderstaande lijst op of bij voldoende kwaliteit zelfs in de database van onderzoek. In bijgaand document staat een lijst met enkele bij SOMz bekende scripties van de laatste jaren.

Inmiddels heeft de SOMz aan de SER/CBM het voorstel gedaan een scriptieprijs uit te loven voor de beste scripties op gebied van de medezeggenschap en de arbeidsverhoudingen op ondernemingsniveaus.

 • “De Europese Unie en werknemersparticipatie in multinationale ondernemingen, de ontwikkeling van de Europese regelgeving voor het instellen van Europese ondernemingsraden binnen multinationale ondernemingen en de opstelling van Nederlandse multinationals in deze ontwikkeling.” Carl Splinter, 9 augustus 2015, masterthesis Geschiedenis, Universiteit van Utrecht.
 • “Nieuw Werk voor de Ondernemingsraad, Veranderingen in de omgeving en praktijk van ondernemingsraden in drie Nederlandse gemeenten”. Harmen Weinreich, master Sociologie, 7 juli 2015, Universiteit van Amsterdam.
 • “De positie van de werknemer in geval van geregelde overgang van insolvente onderneming” Noraly Meeuwisse, masterscriptie Rechtsgeleerdheid VU Amsterdam, 17 juni 2015.
 • “Nieuwe vormen van medezeggenschap, de WOR overboord of toch een vangnet?”, Henny Krijnen Faculteit rechtsgeleerdheid, 8 juni 2015, Universiteit van Amsterdam.
 • “Medezeggenschap, Voldoet de in de WOR geregelde ondernemingsraad in het kader van de maatschappelijke en organisatorische veranderingen binnen ondernemingen nog steeds aan het oorspronkelijke doel van medezeggenschap voor de medewerkers?”, Marleen Bouman, masterscriptie VU Amsterdam, jan. 2015
 • “Medezeggenschap van werknemers in hogescholen, WOR of WHW?”, Wouter Bouw, Master Arbeidsrecht, januari 2012, Universiteit van Amsterdam
 • “Medezeggenschap in het basisonderwijs, op weg naar verbetering van de medezeggenschapsraad in het Basisonderwijs.” Roland Bruggeman, bachelorscriptie, 2012, Christelijke Hogeschool Ede.
 • “OR, omdat wij U zijn, Onderzoek naar animo voor medezeggenschap bij Unilever deBrug/deKade”, Jordi Voort , masterthesis Bedrijfswetenschappen, 15 oktober 2010, Universiteit Twente.
 • “DE MEDEZEGGENSCHAP VAN NEDERLANDSE WERKNEMERS IN EUROPEES PERSPECTIEF, een analyse naar de mogelijkheden en de benutting van de OR bevoegdheden en de grootte van de medezeggenschap van Nederlandse werknemers in Europees perspectief”. M. Smits, Master Rechten Management, 18 juni 2010, Universiteit van Tilburg.
 • “Medezeggenschap binnen het HBO: een lust of een last? Een kwalitatief onderzoek naar het functioneren van medezeggenschap binnen het HBO‐instellingen in Nederland”. Jeske Blok, Masterscriptie Strategisch Human Resource Management, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatie Wetenschap, maart 2010, Universiteit Utrecht.
 • “OR-VA in beeld, onderzoeksrapport over het stemgedrag en de betrokkenheid bij de ondernemingsraad VROM-Algemeen”. Ernst Sleijser & Robert van der Meulen, masteropleiding Bestuurskunde, juni 2009, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • “De ondernemingsraad bij een Nederlandse dochtervennootschap van een buitenlandse moedermaatschappij: “een ondergeschoven kindje”?, Elzelien Overwater, masteropleiding Nederlands recht, september 2008, Open Universiteit Nederland.

Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag