Vanuit de doelstelling van de SOMz, het stimuleren van goed onderzoek naar medezeggenschap en de overdracht van onderzoeksresultaten naar intermediairs, heeft de SOMz zo zijn netwerken opgebouwd. En veel contacten. Als we dat op een rij zetten dan kan dit gaan om de volgende personen en groepen.

Personen

 • OR-leden, COR-leden, etc.
 • Leden van OR-platforms
 • OR-trainers en adviseurs
 • Juristen en advocaten
 • Onderzoekers en studenten
 • Beleidsmedewerkers
 • Tweede Kamerleden
 • Journalisten

Een greep uit de instanties en organisaties in willekeurige volgorde

 • CBM: de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER
 • Stichting SCOOR van de SER
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW
 • NVmz: de Nederlandse Vereniging van medezeggenschap
 • MNO: Stichting Multi Nationaal Ondernemingsradenoverleg
 • RMZO: Register MZ-Opleiders
 • BVMP: Beroepsvereniging medezeggenschapsprofessional
 • BVMZ: De Branchevereniging medezeggenschap
 • De Tweede Kamer
 • OR-vakbladen als OR-rendement, OR Select, OR Informatie en Praktijkblad medezeggenschap
 • OR-scholingsinstituten, coöperaties van enkele trainers en zzp-ers, etc.
 • Advocatenkantoren die zich bezighouden met medezeggenschap
 • Adviesbureaus voor OR-en
 • Universiteiten en Hogescholen
 • De Burcht, het wetenschappelijk bureau van de vakbeweging
 • Gemeenten
 • Sectorfondsen

In het overleg, de gesprekken en bijeenkomsten komen thema’s rond medezeggenschap aan de orde en het doen van goed onderzoek. In die gesprekken neemt SOMz ook een standpunt in en proberen we door het gebruik van kennis, argumenten en analyses de ander te overtuigen. Dit stimuleren van goed onderzoek leverde al resultaten op waarmee de SOMz zijn kracht en kwaliteit heeft bewezen. En daar gaan we mee door. Naast gesprekken kunnen dat ook publicaties zijn, een persverklaring of een open brief naar de Tweede Kamer. Zelfs het sturen van een inhoudelijke email kan iemand of een organisatie al op een goed spoor zetten.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag