6 november lezing ‘Grensoverschrijdende medezeggenschap’

Category : Nieuws

In gesprek met medezeggenschapsprofessionals

Lezing en gesprek met Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen

Ondernemingsraden hebben te maken met internationalisering, ook omdat de Nederlandse economie steeds meer beïnvloed wordt door multinationale concerns. Ook kleinere bedrijven krijgen hiermee te maken. De vraag rijst in hoeverre informatie-, consultatie- en aanbevelingsrechten van Nederlandse ondernemingsraden in deze context vormgegeven kunnen worden. Wat zijn valkuilen en aandachtspunten? Wat zijn de kansen voor medezeggenschap?

In zijn proefschrift omtrent de positie van Nederlandse ondernemingsraden in internationale concerns heeft Marcus Meyer aandacht besteed aan deze onderwerpen, zowel de juridische kaders als ook de toepassing in de praktijk middels vragenlijsten en interviews met OR-leden, bestuurders en commissarissen. De belangrijkste bevindingen, mogelijke praktijkoplossingen (best practices) en aandachtspunten voor OR-leden en trainers van ondernemingsraden staan tijdens de bijeenkomst centraal.

Deze middag wordt in samenwerking door SOMz met de Beroepsvereniging MedezeggenschapsprofessionalsBVMP georganiseerd.

Opzet bijeenkomst

  • Inleiding onderwerp en “highlights” proefschriftonderzoek
  • Workshops aan de hand van stellingen en/of vragen
  • Plenaire terugkoppeling en vragenronde
  • Borrel (vanaf ca. 17 uur)

Voor wie?
Alle geïnteresseerde trainers, adviseurs, advocaten, juristen en ambtelijk secretarissen, die benieuwd zijn maar de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek en met elkaar in gesprek willen over uitdagingen, aandachtspunten en kansen.

Wanneer?
Dinsdag 6 november 2018 (14.00 – 17.30 uur). Na afloop napraten met een borrel en een hapje.

Waar?
Cultuur en Congrescentrum Antropia te Driebergen.
Goede parkeergelegenheid en gelegen naast station Driebergen-Zeist.

Inschrijven kan via de website van de BVMP
Wil u zich aanmelden maar bent u geen lid van de BVMP en/of de VASMO? Dan kunt u deelnemen voor € 35,00. Voor BVMP-leden En VASMO-leden is deze bijeenkomst gratis.

Indien een deelnemer, zonder tijdige afmelding (dat wil zeggen: afmelding voorafgaand aan de start van de bijeenkomst via contact@bvmp.nl), niet komt opdagen, wordt een no-show vergoeding in rekening gebracht van € 50,00 .

De link naar BVMP:
https://www.bvmp.nl/grensoverschrijdende-medezeggenschap/


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag