Bevordering van de naleving van de WOR: Minister stuurt brief naar de Tweede Kamer over het Nalevingsonderzoek van 2017

  • -

Bevordering van de naleving van de WOR: Minister stuurt brief naar de Tweede Kamer over het Nalevingsonderzoek van 2017

Category : Nieuws

In zijn brief van 5 maart 2018 schrijft de minister dat flexwerkers bij de medezeggenschap betrokken kunnen worden onder de huidige wet en regelgeving, maar dat blijvende aandacht belangrijk is. Hij wil dat ook onder de aandacht brengen van de sociale partners in de SER.

In feite is dit een opvallende inhoud van de brief, omdat inmiddels duidelijk is geworden dat zowel het ministerie als de SER/CBM beide een vorm van onderzoek hebben uitbesteed naar de vraag hoe het nalevingspercentage kan worden opgehoogd.  Nadere bijzonderheden van deze uitgezette opdrachten ontbreken ons nog. Uit vroeger onderzoek is wel bekend dat het niet naleven van de WOR (lees: het niet instellen van een OR volgens de WOR) voornamelijk geconcentreerd is in kleinere ondernemingen (50 -75 werknemers) in een reeks van specifieke branches. We zijn benieuwd of de onderzoekers hier oplossingen voor kunnen aandragen.

Dan nog een opmerking:  bij ‘actueel’ val je meteen in het integrale verslag van het jaarcongres 2018. Dat is niet de bedoeling. Er was een beknopt verslag van Danella Zuidema. Dat moet hier komen. Er moet daarna dan een  ‘lees verder’ komen met het nu geplaatste hele verslag.


Agenda

2018

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 - "Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag

voorjaar 2018
Workshop "Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

25 april 2018 - Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties
Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

Najaar 2018
Onderzoekersmeeting - datum voor de jaarlijkse meeting van onderzoekers op het werkterrein van de SOMz zal nog worden vastgesteld. Wij informeren u hier zo spoedig mogelijk over.