Onderzoeksmeeting 2018 verplaatst naar voorjaar 2019

Category : Nieuws

UPDATE: Deze meeting is verplaatst naar het voorjaar van 2019. Wil u op de hoogte blijven? Laat het ons weten via secretariaat@somz.nl.

Maandag 10 december organiseert de SOMz voor de vijfde maal de jaarlijkse meeting van onderzoekers. Deze zal plaatsvinden van 13.15 – 17.30 uur in Utrecht , locatie Utrecht School of Economics (USE), SpinozaHall, zaal 007, Kriekenpitplein 21-22. 

De meeting is bedoeld als netwerkbijeenkomst van onderzoekers uit verschillende disciplines en instituten om kennis te nemen van elkaars werk en ideeën. Het gaat om een vrije gedachtewisseling zonder publiciteit naar buiten. In besloten kring en op informele wijze maakt ieder zijn of haar onderzoek of interesse kenbaar. Zo mogelijk presenteert u kort een meegebrachte poster. Daarnaast besteden we ditmaal aandacht aan het onderzoek naar vernieuwing van medezeggenschap dat door het Instituut GAK is uitgezet.

Programma

 • 13.15 uur
  Inloop
 • 13.30 uur  
  Welkom en opening door prof. Hans Schenk, voorzitter bestuur van de SOMz
  Kennismaken; we nemen de tijd om van elke deelnemer aan de meeting te horen met welk onderzoek hij of zij bezig is, wat de stand van zaken is.
 • 15.00 uur
  Pauze met ruimte voor nadere kennismaking en uitwisseling
 • 15.30 uur
  Stand van zaken en eerste resultaten onderzoek modernisering medezeggenschap door Dr. Frank Tros en drs. Simone vaan Houten MMO
  Presentaties via posters; als u van de gelegenheid gebruik wil maken om naast een korte toelichting over uw onderzoek ook met de mede-onderzoeker van gedachten te wisselen, wilt u dan een poster meenemen naar de bijeenkomst en bij opgave dit even melden?
 • 17.00 uur
  Afsluiting en gelegenheid tot napraten met een hapje en een drankje

Aanmelden voor de onderzoeksmeeting 2018 kan via secretariaat@somz.nl.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag