De SOMz is een stichting met een bestuur en Raad van Advies die beiden het werk vrijwillig doen. Zij krijgen daar niet voor betaald maar hun functie is wel vast, bijvoorbeeld die van voorzitter. Daarnaast zouden we graag vrijwilligers werven die voor bepaalde taken meedoen of gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld het maken van een database en SOMz een poos willen helpen.

We doen een oproep aan iedereen met hart voor en kennis van de medezeggenschap om vrijwillig bepaalde taken op zich te nemen om zo de doelstelling van de SOMz te kunnen helpen realiseren. We hebben die taken ondergebracht in de volgende zes vacatures. Koppelingen daartussen zijn ook mogelijk.

Redacteur website en sociale media, permanente taken
De teksten op de website van de SOMz en de sociale media worden regelmatig aangepast. Die aanpassen, dat is je taak en verantwoordelijkheid, in nauw overleg met het bestuur. Het bestuur geeft aan welke teksten geplaatst moeten worden. Tekstuele suggesties worden daarbij op prijs gesteld. Op basis van de veranderingen op de website vragen we zelf berichten te schrijven en te plaatsen op LinkedIn, Facebook en Twitter. Op termijn zouden de taken kunnen worden uitgebreid met het schrijven van berichten en korte samenvattingen van onderzoek in nauw overleg met betreffende onderzoekers. De omvang van deze vacature is variabel, gemiddeld èèn tot soms enkele uren per week.

Vormgeving sociale media
De SOMz werkt met Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze accounts zijn opgezet maar hebben nog niet de juiste vormgeving en voldoen nog niet aan de beveiligingseisen. Er wordt ook gewerkt met een besloten LinkedIn-discussiegroep. Deze discussiegroep is opgezet maar dient “gevuld te worden”. Denk je hier een bijdrage aan te kunnen leveren, dan ben je van harte welkom.

Administratieve en secretariële werkzaamheden
Verschillende bestanden moeten worden bijgehouden en gemuteerd: onderzoekers, leden met verschillende soorten donateurschappen, geïnteresseerden, subsidiënten, sponsoren, et cetera. De taken zijn ondersteunend bedoeld voor secretaris en penningmeester van het bestuur. Geschatte investering is het eerste half jaar twee uur per week en daarna een uur per twee weken.

Mede-organisator van bijeenkomsten
Eén keer per jaar wordt een bijeenkomst met onderzoekers georganiseerd en een keer per jaar een onderzoekscongres. Deze evenementen moeten georganiseerd worden. Geschatte tijdsinvestering is drie weken op jaarbasis. Nu gebeurt dat veelal vanuit het Bestuur maar we zouden graag iemand tegenkomen die dat met ons wil organiseren of helemaal overneemt.

Verslaglegger
Eén keer per jaar wordt een bijeenkomst met onderzoekers georganiseerd. Dit verslag is voor onderzoekers alleen bedoeld. Het verslag van het jaarlijks onderzoekscongres wordt op de website gepubliceerd en naar de deelnemers gestuurd. De tijdsinvestering bedraagt het bijwonen van de bijeenkomsten en het uitwerken van verslagen.

Invoerder onderzoeksdata
We zijn bezig de eisen aan de database met onderzoeksgegevens duidelijker te maken. Op basis daarvan wordt een databestand aangelegd welk bestand te benaderen is vanaf de website van de SOMz. De data moeten benaderbaar zijn met een thesaurus. Wat betreft de gegevensinvoer ligt er naar schatting drie weken werk.

Voor het vrijwilligerswerk krijgt u geen vergoeding behalve het vergoeden van de reiskosten, eventuele  verblijfskosten en materiaal. Lijkt het je leuk om één van deze vacatures te vervullen, reageer dan via ons contactformulier. Of stuur een email naar secretariaat@somz.nl.


Agenda

2020

30 oktober

Vernieuwing in de medezeggenschap Roeien met de riemen of nieuwe riemen?
Locatie: Openbare bibliotheek Utrecht
Lees meer

4 februari

Jaarcongres
‘Medezeggenschap in multinationale ondernemingen’
Locatie: SER Den Haag
Lees meer

2019

7 januari
Jaarcongres ‘Medezeggenschap en Democratie’ van 13.15 – 18.00 uur. Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht. Lees meer

8 mei
Jaarlijkse onderzoekersmeeting van 13.15 tot 17.30 uur. Locatie: Spinoza Hall (zaal 007), Kriekenpitplein 21, Utrecht. Lees meer

 

2018

6 november 2018
‘Grensoverschrijdende Medezeggenschap’ – Lezing door Marcus Meyer over informatieverschaffing en beïnvloeding. En waarom ondernemingsraden van andere bedrijven hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Lees meer

25 april 2018 Werkconferentie collectieve conflicthantering binnen organisaties. Deze conferentie vindt plaats in kader van het Europese EIRE-project en wordt georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met de KU Leuven en SBIFormaat. De locatie is conferentieoord Zonheuvel in Doorn. De SOMz heeft medewerking verleend. Lees meer

voorjaar 2018
Workshop “Inclusie, uitsluiting, machtsprocessen en de rol van de medezeggenschap”. Na afstemmend beraad met het secretariaat van de SER/CBM heeft de SOMz besloten voorshands zelf geen workshop te organiseren, maar eerst te inventariseren wat de wetenschap heeft opgeleverd over deze thematiek. Lees verder in onze Nieuwsbrief nr.12

8 januari 2018
Jaarcongres 2018 – “Robotisering en (r)evolutie van de arbeid: wat doen wetenschap en medezeggenschap ermee? Het congres heeft inmiddels plaatsgevonden. Lees hier het volledige verslag